News Các Nhà Lập Pháp Vương Quốc Anh Bỏ Phiếu Để Công Nhận Tiền Mã Hóa Là Công Cụ Tài Chính Được Quản Lý

Các nhà lập pháp ở Vương quốc Anh đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận tài sản tiền mã hóa là các sản phẩm và công cụ tài chính được quản lý tại quốc gia này vào thứ Ba.

Viện Thứ dân (The House of Commons), hạ viện của quốc hội, đã họp vào thứ Ba để đọc từng dòng về Dự luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính (Financial Services and Markets Bill) được đề xuất, trong đó bao gồm cả chiến lược kinh tế hậu Brexit của Vương quốc Anh. Các nhà lập pháp đã xem xét một danh sách các sửa đổi được đề xuất cho dự luật, bao gồm một bảng danh sách do nghị sĩ Andrew Griffith thực hiện có liệt kê các tài sản tiền mã hóa nằm trong phạm vi các dịch vụ tài chính được quy định trong nước.

Dự thảo luật đã bao gồm các biện pháp để mở rộng quy định hiện hành đối với các loại stablecoin dùng để thanh toán, là loại tiền mã hóa được gắn với giá trị của các tài sản khác như USD hoặc vàng.

Đọc tiếp tin ở đây: https://www.binance.com/vi/news/top
 

Announcements

Forum statistics

Threads
392,092
Messages
6,811,588
Members
154,817
Latest member
Nam219

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week