Bytescapital.com - 4%/day

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Site đã chạy hơn 1 tháng, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.... có facebook, twitter
Chỉ 1 plan duy nhất : 4%/ngày trong 48 ngày
Min dep : 10$
Thanh toán: Min 1$ ( xử lý trong 72h, thường thì trong 6h tiền về )
Accept: PM, Payeer, Bitcoin ( mới cập nhật thêm ADV cash )
Link ref : https://bytescapital.com?u=R887740164 ( RCB : 50% )
Link no ref : https://bytescapital.com/

Bằng chứng thanh toán :
20.08.16 14:56 Receive Received Payment 4.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143788501. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx.

<a href="http://bytescapital.com?u=R887740164" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/0KsMBfz.gif" alt="" style="width: 480px;height:60px;"/></a>
 
Last edited:

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
thanh toán hôm nay
21.08.16 07:31 Receive Received Payment 3.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143839327. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx.
 
Last edited:

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
thanh toán tiếp :
22.08.16 04:21 Receive Received Payment 5.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143918269. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
23.08.16 11:31 Receive Received Payment 4.08 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144061510. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
25.08.16 03:31 Receive Received Payment 4.08 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144238549. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
26.08.16 02:56 Receive Received Payment 4.09 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144345191. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
29.08.16 03:26 Receive Received Payment 5.28 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144621723. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
02.09.16 04:56 Receive Received Payment 4.32 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145302715. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
04.09.16 05:36 Receive Received Payment 4.65 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145501219. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
07.09.16 07:56 Receive Received Payment 4.56 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145833195. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
10.09.16 21:37 Receive Received Payment 5.56 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146226703. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
Paying tro lai !

grey.gif

12.09.16 22:25 Receive Received Payment 4.36 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146409837. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
Last edited:

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
14.09.16 19:55 Receive Received Payment 5.22 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146605074. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
23
MR
0.038
15.09.16 17:25 Receive Received Payment 4.61 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146696829. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Announcements

Forum statistics

Threads
377,148
Messages
6,588,987
Members
145,355
Latest member
Nttnhai

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week