Bytescapital.com - 4%/day

Obamma

Junior
Joined
Oct 15, 2015
Messages
192
Reactions
24
MR
0.054
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Site đã chạy hơn 1 tháng, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,.... có facebook, twitter
Chỉ 1 plan duy nhất : 4%/ngày trong 48 ngày
Min dep : 10$
Thanh toán: Min 1$ ( xử lý trong 72h, thường thì trong 6h tiền về )
Accept: PM, Payeer, Bitcoin ( mới cập nhật thêm ADV cash )
Link ref : https://bytescapital.com?u=R887740164 ( RCB : 50% )
Link no ref : https://bytescapital.com/

Bằng chứng thanh toán :
20.08.16 14:56 Receive Received Payment 4.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143788501. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx.

<a href="http://bytescapital.com?u=R887740164" target="_blank"><img src="http://i.imgur.com/0KsMBfz.gif" alt="" style="width: 480px;height:60px;"/></a>
 
Last edited:
thanh toán hôm nay
21.08.16 07:31 Receive Received Payment 3.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143839327. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx.
 
Last edited:
thanh toán tiếp :
22.08.16 04:21 Receive Received Payment 5.08 USD from account U1212xxxx to account U930xxxx. Batch: 143918269. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U930xxxx
 
23.08.16 11:31 Receive Received Payment 4.08 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144061510. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
25.08.16 03:31 Receive Received Payment 4.08 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144238549. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
26.08.16 02:56 Receive Received Payment 4.09 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144345191. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
29.08.16 03:26 Receive Received Payment 5.28 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 144621723. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
02.09.16 04:56 Receive Received Payment 4.32 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145302715. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
04.09.16 05:36 Receive Received Payment 4.65 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145501219. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
07.09.16 07:56 Receive Received Payment 4.56 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 145833195. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
10.09.16 21:37 Receive Received Payment 5.56 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146226703. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
Paying tro lai !

grey.gif

12.09.16 22:25 Receive Received Payment 4.36 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146409837. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
Last edited:
14.09.16 19:55 Receive Received Payment 5.22 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146605074. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 
15.09.16 17:25 Receive Received Payment 4.61 USD from account U12124446 to account U9307485. Batch: 146696829. Memo: API Payment. Bytes Capital Withdrawal Payout to U9307485.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,303
Messages
6,945,915
Members
163,609
Latest member
traiheogiong
Back
Top Bottom