• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank

Status
Not open for further replies.

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Over

Junior
Joined
Apr 4, 2013
Messages
60
Reactions
21
MR
0.00
Insuree Balance
0
sell 3000 Z, chờ xác nhận
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
[BUY] WMZ - 23.3, PM - 23 [SELL] Skrill - 23.5, All Bank
 

Invisible8282

Junior
Pre-verified
Joined
Nov 2, 2016
Messages
53
Reactions
23
MR
0.00
Insuree Balance
500
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Status
Not open for further replies.

Forum statistics

Threads
359,104
Messages
6,340,026
Members
135,932
Latest member
bichlien2021

Forum statistics

Threads
359,104
Messages
6,340,026
Members
135,932
Latest member
bichlien2021