• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY]WMZ 18.6,USDT 23.5,PM 22.7,Ltc 2.38triệu, Doge 2,5k [SELL]WMZ 21.8,PM 23.2,USDT 23.9-Ltc 2.45triệu, Doge 3k- AUTO All Bank, Momo

Status
Not open for further replies.
Bán wmz 22.1
 
Mua pm 22.7
 
up
 
Mua pm 22.6
 
Bán pm 23.2
 
Sell usdt 23.9
 
Bán pm 23.2
 
Mua usdt 23.5
 
Bán wmz 22.1
 
Bán wmz 22.1
 
Bán pm 23.2
 
Up
 
Mua Doge 2,6
 
Bán wmz 22.1
 
Buy usdt 23.5
 
Mua pm 22.6
 
Bán pm 23.2
 
Bán pm 23.2
 
Mua pm 22.6
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,818
Messages
6,884,641
Members
159,066
Latest member
javiergamer16

Most discussed of week

Most discussed of week

Back