1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] WEX-1, BTC-79.7t, USDT-22.85, BCH-8.3t, [SELL] WEX-18, BTC-82.9t, USDT-23.35, BCH-10.8t_VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by santienao, Feb 18, 2016.

Moderators: danhmay24h
 1. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY BTC từ 88.4t xuống 88.1t
  • Tăng giá SELL ETH từ 2.6t lên 2.6t
  • Tăng giá SELL BTC từ 92.4t lên 93.5t
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.55 lên 23.85
   
 2. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL BTC từ 93.5t lên 94.1t
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.25 xuống 22.2
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.8 lên 23.1
  • Tăng giá BUY BTC từ 88.1t lên 89.5t
   
 3. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY BTC từ 89.8t xuống 89.5t
  • Giảm giá SELL ETH từ 2.7t xuống 2.7t
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.25 xuống 22.2
  • Tăng giá BUY USDT từ 23.05 lên 23.1
   
 4. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.85 xuống 22.8
  • Giảm giá SELL PM từ 23.2 xuống 22.99
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.25 xuống 22.2
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.1 xuống 23.05
   
 5. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY PM từ 22.7 xuống 22.4
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.1 xuống 23.05
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.85 xuống 22.8
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.25 xuống 22.2
   
 6. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL ETH từ 2.7t lên 2.7t
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.8 lên 22.85
  • Giảm giá BUY PM từ 22.4 xuống 22.35
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.35 xuống 22.3
   
 7. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL USDT từ 23.5 xuống 23.45
  • Tăng giá BUY BTC từ 89t lên 89.3t
  • Tăng giá SELL ETH từ 2.6t lên 2.6t
  • Tăng giá BUY PM từ 22.35 lên 22.65
   
 8. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL BTC từ 93.2t xuống 92.7t
  • Tăng giá SELL PM từ 23.15 lên 23.2
  • Giảm giá BUY WMZ từ 22.35 xuống 22.3
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.45 lên 23.5
   
 9. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.1 xuống 23
  • Tăng giá BUY PM từ 22.3 lên 22.65
  • Giảm giá SELL USDT từ 23.5 xuống 23.45
  • Tăng giá BUY BTC từ 87.7t lên 88.4t
   
 10. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY WMZ từ 22.3 lên 22.35
  • Giảm giá SELL BTC từ 91.9t xuống 91.5t
  • Giảm giá SELL USDT từ 23.65 xuống 23.45
  • Tăng giá BUY ETH từ 2.4t lên 2.4t
   
 11. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.05 xuống 23
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.5 lên 23.55
  • Giảm giá SELL PM từ 23.2 xuống 22.88
  • Tăng giá SELL BTC từ 92.2t lên 92.4t
   
 12. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY PM từ 22.35 xuống 22.3
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.3t xuống 2.3t
  • Giảm giá SELL BTC từ 90.8t xuống 88.9t
  • Giảm giá BUY BTC từ 86.8t xuống 85.8t
   
 13. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL ETH từ 2.5t lên 2.5t
  • Tăng giá SELL PM từ 22.93 lên 22.98
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23 lên 23.05
  • Tăng giá BUY PM từ 22.3 lên 22.35
   
 14. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY WMZ từ 22.35 lên 22.4
  • Tăng giá SELL PM từ 22.98 lên 23.03
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.05 xuống 23
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.5 lên 23.55
   
 15. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL PM từ 23.03 xuống 22.93
  • Tăng giá BUY PM từ 22.3 lên 22.35
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.3t xuống 2.3t
  • Giảm giá BUY BTC từ 86.2t xuống 84.7t
   
 16. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL BTC từ 91.3t xuống 90.5t
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.3t xuống 2.3t
  • Tăng giá BUY PM từ 22.5 lên 22.55
  • Tăng giá SELL PM từ 23.1 lên 23.15
   
 17. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY PM từ 22.35 xuống 22.3
  • Tăng giá SELL WMZ từ 22.95 lên 23
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.2t xuống 2.2t
  • Tăng giá SELL ETH từ 2.3t lên 2.4t
   
 18. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL BTC từ 86.9t xuống 86.6t
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.5 lên 23.7
  • Giảm giá BUY BTC từ 82.8t xuống 82.1t
  • Tăng giá BUY PM từ 22.3 lên 22.45
   
 19. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY PM từ 22.4 lên 22.45
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.2t xuống 2.2t
  • Giảm giá SELL ETH từ 2.4t xuống 2.3t
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.05 xuống 23
   
 20. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  251
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY ETH từ 2.2t xuống 2.1t
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.85 xuống 22.8
  • Giảm giá SELL PM từ 23 xuống 22.95
  • Tăng giá SELL USDT từ 23.7 lên 23.75
   

Share This Page