Exchange [BUY] USDT 26.2 PM 25 BTC 26.2 ALTCOIN 26.2 [SELL] USDT 26.3 PM 25.6 WMZ 26.3 BTC 26.3 ALTCOIN 26.3 PAYPAL 26.3 - All Bank

Đang gd với chủ top 600z qua skype live:55ab13e0abd806da
xác nhận đang giao dịch với skype live:55ab13e0abd806da

[3:46:35 PM] Trần Tài: Ok cậu
[3:46:47 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: ghi đúng nội dung mua cho mình
[3:47:26 PM] Trần Tài: Gửi cho mìn topic để xác nhận cái
[3:47:53 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: ok cậu
[3:48:58 PM] Trần Tài: Mình cmt rồi đó
[3:49:11 PM] Trần Tài: Cậu xác nhận giúp
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,306
Messages
7,069,865
Members
170,437
Latest member
1Vincent02

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom