Exchange [BUY] USDT 25.75 PM 24.7 BTC 25.75 ALTCOIN 25.75 [SELL] USDT 26 PM 25.6 WMZ 26 BTC 26 ALTCOIN 26 PAYPAL 26 - All Bank

đang buy 1k4 wmz
xác nhận đang giao dịch với skype wang.nguyent

[8:50:19 PM] wang nguyen: tớ mua 1k4
[8:50:48 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: 22.7 cậu à
[8:51:46 PM] wang nguyen: ok cậu
[8:51:56 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: cậu thanh toán bank nào
[8:52:03 PM] wang nguyen: vcb nhé cậu
[8:52:17 PM] wang nguyen: để tớ confirm topic cái
[8:52:40 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: cf đi câụ
[8:52:44 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: mình vào xác nhận
[8:54:08 PM] wang nguyen: rồi cậu cho mình bank luôn nhé
 
Giao dịch với chủ top 157Z qua skype
xác nhận đang giao dịch với skype live:55ab13e0abd806da

[4:05:53 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: có việc gì ko cậu
[4:06:03 PM] Trần Tài: Z nay tỷ giá nhiu cậu
[4:06:30 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: cậu mua nhiều ko
[4:06:48 PM] Trần Tài: Tầm 170 thôi
[4:06:56 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: 22.7 cậu
[4:08:01 PM] Trần Tài: Mình lấy 157 nhé
[4:08:09 PM] Trần Tài: Gửi topic mìn với
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
419,596
Messages
7,087,960
Members
171,632
Latest member
clubgo88com

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom