Exchange [BUY] USDT 25.55 PM 24.5 BTC 25.55 ALTCOIN 25.55 [SELL] USDT 25.65 PM 25 WMZ 25.65 BTC 25.65 ALTCOIN 25.65 PAYPAL 25.65 - All Bank

Đang gd với chủ top 600z qua skype live:55ab13e0abd806da
xác nhận đang giao dịch với skype live:55ab13e0abd806da

[3:46:35 PM] Trần Tài: Ok cậu
[3:46:47 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: ghi đúng nội dung mua cho mình
[3:47:26 PM] Trần Tài: Gửi cho mìn topic để xác nhận cái
[3:47:53 PM] Trịnh Xuân Nghĩa: ok cậu
[3:48:58 PM] Trần Tài: Mình cmt rồi đó
[3:49:11 PM] Trần Tài: Cậu xác nhận giúp
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,488
Messages
7,043,226
Members
168,832
Latest member
canhothefelix
Back
Top Bottom