• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Exchange [sell] USDT 23.5 - VCB
 
Sell 10K USDT 23.4 - VCB
 
Sell 10K USDT 23.45 - VCB
 
Sell 10K USDT 23.45 - VCB
 
Sell 10K USDT 23.45 - VCB
 
Sell thêm 11K USDT 23.45 - VCB
 
mua 2k8 usdt , skype 0984511978
ví usdt của mình là: 1BaqQerwRMYZZmDoUUf6WakfcFjTVosRNS
mật khẩu gd là 105
 
mua 2k8 usdt , skype 0984511978
ví usdt của mình là: 1BaqQerwRMYZZmDoUUf6WakfcFjTVosRNS
mật khẩu gd là 105
xác nhận gd với mk giao dịch là 105
c chuyển tiền vào bank này nha

VCB: 0341007047314 Pham Van Long
nội dung
viết skype của c nha
65660000
 
Sell THÊM 13K USDT 23.45 - VCB
 
[buy] THÊM 10k
USDT 23.1 - VCB
 
Sell THÊM 16k USDT 23.44 - VCB
 
Sell THÊM 16k USDT 23.44 - VCB
giảm rate xuống 23.4
 
Sell THÊM 20k USDT 23.4 - VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
418,173
Messages
7,068,187
Members
170,334
Latest member
vohuugiao

Most viewed of week

Most viewed of week

Back
Top Bottom