• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 25.2 WEX 25.2 VCB

Status
Not open for further replies.
Buy [BUY] 10K WEX 24.5 VCB
 
Buy [BUY] 20k WEX 24.6 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.6 [SELL] WEX 25.2 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.2 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.2 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.7 [SELL] WEX 25.3 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.7 [SELL] WEX 25.3 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.3 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.2 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.1 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.5 [SELL] WEX 25.1 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.7 WEX 24.7 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.6 USDT 24.5 VCB
 
Buy & Sell [BUY] WEX 24.6 USDT 24.5 VCB
 
Buy & Sell [BUY] USDT 24.3 [SELL] WEX 25.1 VCB
 
Sell [SELL] 20k WEX 25 VCB
 
Sell [SELL] 20k WEX 25 VCB
 
Sell [SELL] 20k WEX 25 VCB
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,962
Messages
6,886,380
Members
159,187
Latest member
Armanik2

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom