• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] USDT 24.2 [SELL] USDT 24.4 - All BANK

Status
Not open for further replies.

TrongHoa

Senior
Verified
Joined
Oct 30, 2014
Messages
432
Solutions
1
Reactions
305
MR
0.837
Insuree Balance
83760|555|USDT
Nhận giao dịch trực tiếp tại Biên Hòa - Sài gòn (fee 0.5%)

Giá tốt, nhanh chóng, bảo mật

Phone/Zalo: 0799717567
Telegram: hoapro97
Facebook: fb.com/tronghoa19
 

TrongHoa

Senior
Verified
Joined
Oct 30, 2014
Messages
432
Solutions
1
Reactions
305
MR
0.837
Insuree Balance
83760|555|USDT

Buy & Sell [BUY] USDT 24.15 [SELL] USDT 24.3 - All BANK​

 

TrongHoa

Senior
Verified
Joined
Oct 30, 2014
Messages
432
Solutions
1
Reactions
305
MR
0.837
Insuree Balance
83760|555|USDT

Buy & Sell [BUY] USDT 24.2 [SELL] USDT 24.4 - All BANK​

 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week