1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [Buy]USDT 23.5 PM 22.45 BTC 122t ETH 4t070 + [Sell] USDT 23.7 PM 22.95; BTC 125t All bank

Discussion in 'Money Exchange' started by ngocduchhbg, Mar 26, 2018.

Moderators: danhmay24h
 1. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.45 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t900 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t3 All bank
   
 2. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Exchange [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t900 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t3 All bank
   
 3. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t900 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 4. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t900 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t3 All bank
   
 5. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t850 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 6. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t850 + [Sell] USDT 23.65 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 7. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t850 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 8. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.42 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 9. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.45 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 10. kelangthang

  kelangthang Newbie

  Joined:
  Sep 4, 2012
  Messages:
  29
  Likes Received:
  27
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Đang giao dịch với bác chủ 1k USDT, skype trungsc_89, confirm phone và topic
   
 11. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Đang gd với skype
  trungsc_89
   
 12. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 13. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.42 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 14. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.42 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 15. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.42 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.6 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 16. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.55 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 17. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.4 PM 22.45 BTC 118t5 ETH 3t750 + [Sell] USDT 23.55 PM 22.95; BTC 120t All bank
   
 18. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.3 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t870 + [Sell] USDT 23.5 PM 22.95; BTC 123t All bank
   
 19. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.3 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t870 + [Sell] USDT 23.5 PM 22.95; BTC 123t All bank
   
 20. ngocduchhbg

  ngocduchhbg Hero Verified

  Joined:
  Mar 9, 2011
  Messages:
  1,711
  Likes Received:
  434
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  [Buy]USDT 23.32 PM 22.45 BTC 119t ETH 3t870 + [Sell] USDT 23.5 PM 22.95; BTC 123t All bank
   

Share This Page