Exchange [BUY] USDT-22.340, PM-22.240, BTC, ETH, LTC, BCH - VCB, VTB

Discussion in 'Services' started by vnReturn, Feb 2, 2018.

 1. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 139,786,180 || [MUA ] 144,344,425 ₫
  BCH : [BÁN] 16,524,410 || [MUA] 17,730,838 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,368,313|| [MUA ] 11,051,938 ₫
  LTC: [BÁN] 1,776,150 || [MUA ] 1,953,765 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,150 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,170 ₫
   
 2. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 141,917,130 || [MUA ] 146,544,863 ₫
  BCH : [BÁN] 16,794,535 || [MUA] 18,020,684 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,533,933|| [MUA ] 11,228,478 ₫
  LTC: [BÁN] 1,818,675 || [MUA ] 2,000,543 ₫
  PM: [BÁN] 22,700 ₫ || [MUA ] 23,450 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,100 ₫
   
 3. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 138,313,950 || [MUA ] 142,824,188 ₫
  BCH : [BÁN] 15,857,845 || [MUA] 17,015,608 ₫
  ETH: [BÁN ] 9,944,935|| [MUA ] 10,600,645 ₫
  LTC: [BÁN] 1,818,675 || [MUA ] 2,000,543 ₫
  PM: [BÁN] 22,750 ₫ || [MUA ] 23,550 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,100 ₫
   
 4. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 139,244,070 || [MUA ] 143,784,638 ₫
  BCH : [BÁN] 15,857,845 || [MUA] 17,015,608 ₫
  ETH: [BÁN ] 9,990,663|| [MUA ] 10,649,388 ₫
  LTC: [BÁN] 1,818,675 || [MUA ] 2,000,543 ₫
  PM: [BÁN] 22,750 ₫ || [MUA ] 23,550 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,090 ₫
   
 5. mrtokin

  mrtokin Junior Member

  Joined:
  Jul 30, 2016
  Messages:
  118
  Likes Received:
  38
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Bác vào kiểm tra giúp mình Mã giao dịch trên SIEUTIENAO.COM
  • Mã giao dịch: BDB5D996BABE277
  Mình bán ETH, đã hoàn thành gửi đúng số ETH, Địa chỉ check etherscan.io cũng đã hoàn thành xong hết rồi.
  Website Cũng báo đã nhận và đang chờ xử lý thanh toán cho mình xong 1 lúc mình thấy báo (Trạng Thái: Lỗi xử lý)

  Mình hỏi trên web thì không thấy ai trả lời mặc dù thấy trạng thái đang online.
  Có điện thoài 3 4 cuộc nhưng không ai bắt máy.

  Bác vào xem xử lý giúp mình xem thế nào chứ lâu quá.
   
  vnReturn likes this.
 6. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 133,776,970 || [MUA ] 138,139,263 ₫
  BCH : [BÁN] 14,695,976 || [MUA] 15,768,913 ₫
  ETH: [BÁN ] 9,685,813 ₫ || [MUA ] 10,324,438 ₫
  LTC: [BÁN] 1,665,000 || [MUA ] 1,831,500 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,390 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,850 ₫ || [MUA ] 24,040 ₫
   
 7. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 145,614,380,560 ₫ || [MUA ] 150,362,675 ₫
  BCH : [BÁN] 17,040,400 || [MUA] 18,284,500 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,365,583 ₫ || [MUA ] 11,049,028 ₫
  LTC: [BÁN] 1,828,125 || [MUA ] 2,010,938 ₫
  PM: [BÁN] 22,800 ₫ || [MUA ] 23,440 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,140 ₫
   
 8. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 144,517,510 || [MUA ] 149,230,038 ₫
  BCH : [BÁN] 16,620,266 || [MUA] 17,833,693 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,395,158 ₫ || [MUA ] 11,080,553 ₫
  LTC: [BÁN] 1,828,125 || [MUA ] 2,010,938 ₫
  PM: [BÁN] 22,800 ₫ || [MUA ] 23,440 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,900 ₫ || [MUA ] 24,090 ₫
   
 9. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 143,807,500 || [MUA ] 148,496,875 ₫
  BCH : [BÁN] 16,385,000 || [MUA] 17,581,250 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,327,590 ₫ || [MUA ] 11,008,530 ₫
  LTC: [BÁN] 1,760,850 || [MUA ] 1,936,935 ₫
  PM: [BÁN] 22,820 ₫ || [MUA ] 23,390 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,800 ₫ || [MUA ] 23,990 ₫
   
 10. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 151,572,070 || [MUA ] 156,514,638 ₫
  BCH : [BÁN] 18,475,500 || [MUA] 19,824,375 ₫
  ETH: [BÁN ] 11,117,015 ₫ || [MUA ] 11,850,005 ₫
  LTC: [BÁN] 1,760,850 || [MUA ] 1,936,935 ₫
  PM: [BÁN] 22,850 ₫ || [MUA ] 23,490 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,820 ₫ || [MUA ] 23,940 ₫
   
 11. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 146,894,790 || [MUA ] 151,684,838 ₫
  BCH : [BÁN] 16,744,566 || [MUA] 17,967,068 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,291,952 ₫ || [MUA ] 11,120,834 ₫
  LTC: [BÁN] 1,865,925 || [MUA ] 2,052,518 ₫
  PM: [BÁN] 22,800 ₫ || [MUA ] 23,490 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,600 ₫ || [MUA ] 23,890 ₫
   
 12. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 150,208,170 || [MUA ] 155,106,263 ₫
  BCH : [BÁN] 17,367,187 || [MUA] 18,635,145 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,593,230 ₫ || [MUA ] 11,446,376 ₫
  LTC: [BÁN] 3,339,710 ₫ || [MUA ] 3,679,220 ₫
  PM: [BÁN] 22,600 ₫ || [MUA ] 23,390 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,600 ₫ || [MUA ] 23,890 ₫
   
 13. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 149,308,298 || [MUA ] 154,535,722 ₫
  BCH : [BÁN] 16,783,438 || [MUA] 18,008,778 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,550,950 ₫ || [MUA ] 11,404,510 ₫
  LTC: [BÁN] 3,339,710 ₫ || [MUA ] 3,679,220 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,420 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,500 ₫ || [MUA ] 23,890 ₫
   
 14. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 149,283,163 || [MUA ] 154,509,707 ₫
  BCH : [BÁN] 16,498,000 || [MUA] 17,702,500 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,562,520 ₫ || [MUA ] 11,417,016 ₫
  LTC: [BÁN] 1,852,875 || [MUA ] 2,038,163 ₫
  PM: [BÁN] 22,750 ₫ || [MUA ] 23,390 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,500 ₫ || [MUA ] 23,970 ₫
   
 15. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 152,019,908 || [MUA ] 157,342,268 ₫
  BCH : [BÁN] 17,221,200 || [MUA] 18,478,500 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,831,745 ₫ || [MUA ] 11,708,021 ₫
  LTC: [BÁN] 1,852,875 || [MUA ] 2,038,163 ₫
  PM: [BÁN] 22,550 ₫ || [MUA ] 23,240 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,220 ₫ || [MUA ] 23,890 ₫
   
 16. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 151,680,814 || [MUA ] 156,991,302 ₫
  BCH : [BÁN] 17,221,200 || [MUA] 18,478,500 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,813,055 ₫ || [MUA ] 11,687,819 ₫
  LTC: [BÁN] 1,832,400 || [MUA ] 2,015,640 ₫
  PM: [BÁN] 22,600 ₫ || [MUA ] 23,290 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,200 ₫ || [MUA ] 23,850 ₫
   
 17. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 164,212,740 || [MUA ] 172,312,920 ₫
  BCH : [BÁN] 19,030,000 || [MUA] 20,760,000 ₫
  ETH: [BÁN ] 11,194,040 ₫ || [MUA ] 12,135,357 ₫
  LTC: [BÁN] 2,016,648 || [MUA ] 2,248,290 ₫
  PM: [BÁN] 22,700 ₫ || [MUA ] 23,340 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,000 ₫ || [MUA ] 23,790 ₫
   
 18. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 161,617,912 || [MUA ] 169,590,096 ₫
  BCH : [BÁN] 17,591,062 || [MUA] 19,455,552 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,424,897 ₫ || [MUA ] 11,457,779 ₫
  LTC: [BÁN] 1,895,658 || [MUA ] 2,113,403 ₫
  PM: [BÁN] 22,700 ₫ || [MUA ] 23,420 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,200 ₫ || [MUA ] 23,790 ₫
   
  kendyasd likes this.
 19. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  190
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 164,285,884 || [MUA ] 172,389,672 ₫
  BCH : [BÁN] 17,633,104 || [MUA] 19,502,050 ₫
  ETH: [BÁN ] 10,170,790 ₫ || [MUA ] 11,178,495 ₫
  LTC: [BÁN] 1,873,236 || [MUA ] 2,088,405 ₫
  PM: [BÁN] 22,700 ₫ || [MUA ] 23,420 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,200 ₫ || [MUA ] 23,840 ₫
   
 20. kendyasd

  kendyasd Junior Member

  Joined:
  May 30, 2015
  Messages:
  62
  Likes Received:
  39
  Skype:
  Chat with me via Skype
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  Bạn Kiểm tra đơn hàng 387D50CC9169E2E giúp mình. Đã báo hoàn thành nhưng chưa thấy usdt chuyển vào ví, có chat trên web nhưng không thấy trả lời
   
  vnReturn likes this.

Share This Page