Exchange [BUY] USDT-22.340, PM-22.240, BTC, ETH, LTC, BCH - VCB, VTB

Discussion in 'Services' started by vnReturn, Feb 2, 2018.

 1. mrtokin

  mrtokin Junior Member

  Joined:
  Jul 30, 2016
  Messages:
  118
  Likes Received:
  38
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Google Plus:
  Follow me on Google Plus
  Giao dịch oke bác hẹn bác bữa khác :D
   
 2. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 211,647,240 ₫ || [MUA ] 221,725,680 ₫
  BCH : [BÁN] 27,461,461 ₫ || [MUA] 31,523,779 ₫
  ETH: [BÁN ] 19,491,315 ₫ || [MUA ] 20,103,150 ₫
  LTC: [BÁN] 4,462,290 ₫ || [MUA ] 4,674,780 ₫
  PM: [BÁN] 22,750 ₫ || [MUA ] 23,650 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,950 ₫ || [MUA ] 24,250 ₫
   
 3. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 214,974,060 ₫ || [MUA ] 225,210,920 ₫
  BCH : [BÁN] 26,826,900 ₫ || [MUA] 31,037,400 ₫
  ETH: [BÁN ] 19,128,297 ₫ || [MUA ] 22,021,290 ₫
  LTC: [BÁN] 4,210,080 ₫ || [MUA ] 4,674,780 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,600 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,750 ₫ || [MUA ] 23,990 ₫
   
 4. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 230,014,890 ₫ || [MUA ] 258,492,924 ₫
  BCH : [BÁN] 28,477,100 ₫ || [MUA] 32,946,600 ₫
  ETH: [BÁN ] 19,435,739 ₫ || [MUA ] 22,375,230 ₫
  LTC: [BÁN] 4,339,020 ₫ || [MUA ] 4,674,780 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,600 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,450 ₫ || [MUA ] 23,990 ₫
   
 5. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 233,061,780 ₫ || [MUA ] 261,917,048 ₫
  BCH : [BÁN] 27,651,309 ₫ || [MUA] 31,991,200 ₫
  ETH: [BÁN ] 18,821,440 ₫ || [MUA ] 21,815,760 ₫
  LTC: [BÁN] 4,672,710 ₫ || [MUA ] 4,895,220 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,600 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,350 ₫ || [MUA ] 23,890 ₫
   
 6. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 240,130,590 ₫ || [MUA ] 269,861,044 ₫
  BCH : [BÁN] 28,625,384 ₫ || [MUA] 30,082,555 ₫
  ETH: [BÁN ] 19,209,520 ₫ || [MUA ] 22,265,580 ₫
  LTC: [BÁN] 4,402,020 ₫ || [MUA ] 5,219,538 ₫
  PM: [BÁN] 22,550 ₫ || [MUA ] 23,600 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,000 ₫ || [MUA ] 23,840 ₫
   
 7. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 233,854,320 ₫ || [MUA ] 260,580,528 ₫
  BCH : [BÁN] 27,363,873 ₫ || [MUA] 31,841,598 ₫
  ETH: [BÁN ] 18,565,752 ₫ || [MUA ] 21,801,984 ₫
  LTC: [BÁN] 4,327,260 ₫ || [MUA ] 5,130,894 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,400 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,300 ₫ || [MUA ] 23,840 ₫

   
 8. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 198.455.000 ₫ || [MUA ] 224.950,528 ₫
  BCH : [BÁN] 22.846.000 || [MUA] 27.740.598 ₫
  ETH: [BÁN ] 15.192.000 ₫ || [MUA ] 18.141.984 ₫
  LTC: [BÁN] 3.720.000 ₫ || [MUA ] 4.578.894 ₫
  PM: [BÁN] 22,650 ₫ || [MUA ] 23,550 ₫
  USD-T: [BÁN] 23.000 ₫ || [MUA ] 25.450 ₫
   
  Last edited: Mar 12, 2018
 9. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 198.244.000 ₫ || [MUA ] 223.247.528 ₫
  BCH : [BÁN] 23.220.000 || [MUA] 28.764.598 ₫
  ETH: [BÁN ] 15.332.874|| [MUA ] 18.095.984 ₫
  LTC: [BÁN] 3.619.000 ₫ || [MUA ] 4.446.888 ₫
  PM: [BÁN] 22,950 ₫ || [MUA ] 23,750 ₫
  USD-T: [BÁN] 23.200 ₫ || [MUA ] 25.450 ₫
   
  Last edited: Mar 13, 2018
 10. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 198.244.000 ₫ || [MUA ] 223.247.528 ₫
  BCH : [BÁN] 23.220.000 || [MUA] 28.764.598 ₫
  ETH: [BÁN ] 15.332.874|| [MUA ] 18.095.984 ₫
  LTC: [BÁN] 3.619.000 ₫ || [MUA ] 4.446.888 ₫
  PM: [BÁN] 22,950 ₫ || [MUA ] 23,750 ₫
  USD-T: [BÁN] 23.200 ₫ || [MUA ] 25.450 ₫
   
 11. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 203.629.278 || [MUA ] 229.312.250 ₫
  BCH : [BÁN] 23.479.979 || [MUA] 29.085.559 ₫
  ETH: [BÁN ] 15.719.598|| [MUA ] 18.551.958 ₫
  LTC: [BÁN] 3.670.590 ₫ || [MUA ] 4.509.582 ₫
  PM: [BÁN] 23.050 ₫ || [MUA ] 23,750 ₫
  USD-T: [BÁN] 23.200 ₫ || [MUA ] 25.450 ₫
   
 12. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 182.391.278 || [MUA ] 198.252.000 ₫
  BCH : [BÁN] 20.430.000 || [MUA] 24.970.000 ₫
  ETH: [BÁN ] 13.524.975|| [MUA ] 15.749.082 ₫
  LTC: [BÁN] 3.402.300 ₫ || [MUA ] 3.989.970 ₫
  PM: [BÁN] 22.800 ₫ || [MUA ] 23,650 ₫
  USD-T: [BÁN] 23.200 ₫ || [MUA ] 25.400 ₫
   
 13. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Hiện tại sàn đang bảo trì để cập nhập các tính năng. Xin lỗi vì sự bất tiện này
   
 14. McDermottshin

  McDermottshin Senior Member Verified

  Joined:
  Jun 24, 2012
  Messages:
  504
  Likes Received:
  179
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  site https://sieutienao.com/ ngừng hoạt động luôn rồi hả b?
   
 15. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  sàn đang bảo trì nha bạn, dự kiến sẽ hoạt động trở lại trong vài ngày tới. Cảm ơn bạn đã ủng hộ sàn trong thời gian qua.
   
 16. nguyenlinh8

  nguyenlinh8 Newbie

  Joined:
  Dec 6, 2017
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  vẫn đang chờ sieutienao mở cửa...
   
 17. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Chào quý khách hàng thân mến,

  SieuTienAo chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả thành viên đã đồng hành cùng chúng tôi trong thời gian vừa qua. Hôm nay, Chúng tôi đã hoạt động trở lại và được nâng cấp hệ thống mới. Mức độ bảo mật cao nhất và thời gian xử lý mỗi giao dịch nhanh hơn trước.

  Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và tin tưởng từ quý khách hàng.
  https://sieutienao.com

  Xin cảm ơn.
  Trân Trọng !
   
 18. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 182,619,770 || [MUA ] 190,559,760 ₫
  BCH : [BÁN] 16,656,200 || [MUA] 18,548,950 ₫
  ETH: [BÁN ] 11,520,675|| [MUA ] 12,288,720 ₫
  LTC: [BÁN] 2,897,775 ₫ || [MUA ] 3,155,355 ₫
  PM: [BÁN] 22,150 ₫ || [MUA ] 22,800 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,140 ₫ || [MUA ] 23,290 ₫
   
 19. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 178,877,790 || [MUA ] 188,706,240 ₫
  BCH : [BÁN] 16,602,435 || [MUA] 18,472,594 ₫
  ETH: [BÁN ] 11,153,183|| [MUA ] 12,306,960 ₫
  LTC: [BÁN] 3,010,725 ₫ || [MUA ] 3,278,345 ₫
  PM: [BÁN] 22,150 ₫ || [MUA ] 22,800 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,100 ₫ || [MUA ] 23,190 ₫
   
 20. vnReturn

  vnReturn Junior Member Exchanger Pre-verified

  Joined:
  Sep 13, 2011
  Messages:
  184
  Likes Received:
  188
  Insuree Balance:
  500
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  GIAO DỊCH MUA BÁN TỰ ĐỘNG TẠI SIEUTIENAO.COM
  ---UY TÍN - NHANH CHÓNG - TỶ GIÁ TỐT---

  BTC: [BÁN] 178,892,560 ₫ || [MUA ] 188,690,920 ₫
  BCH : [BÁN] 16,695,520 ₫ || [MUA] 18,575,555 ₫
  ETH: [BÁN ] 11,159,362 ₫ || [MUA ] 12,313,960 ₫
  LTC: [BÁN] 3,013,710 ₫ || [MUA ] 3,281,220 ₫
  PM: [BÁN] 22,150 ₫ || [MUA ] 22,800 ₫
  USD-T: [BÁN] 22,100 ₫ || [MUA ] 23,190 ₫
   

Share This Page