• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN - 22; PiPo - 22.85; PO - 22.95 - ALLBANK

Status
Not open for further replies.

Ultimate

Legendary
Verified
Joined
Apr 7, 2011
Messages
1,120
Reactions
1,182
MR
20.00
Insuree Balance
5832|1000
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
[BUY] PPVN - 22; PiPo - 22.85; PO - 22.9 - ALLBANK
PPVN MIN 500
PiPo MIN 1k
PO MIN 1K
 

Ultimate

Legendary
Verified
Joined
Apr 7, 2011
Messages
1,120
Reactions
1,182
MR
20.00
Insuree Balance
5832|1000
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
[BUY] PPVN - 22; PiPo - 22.85; PO - 22.9 - ALLBANK
PPVN MIN 500
PiPo MIN 1k
PO MIN 1K
 

Ultimate

Legendary
Verified
Joined
Apr 7, 2011
Messages
1,120
Reactions
1,182
MR
20.00
Insuree Balance
5832|1000
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
1614738888441.png
 

Ultimate

Legendary
Verified
Joined
Apr 7, 2011
Messages
1,120
Reactions
1,182
MR
20.00
Insuree Balance
5832|1000
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Status
Not open for further replies.

Announcements

Tutorial

Forum statistics

Threads
368,051
Messages
6,464,748
Members
140,171
Latest member
NamLoe

Most viewed of week

Most Discussed Of Week

Most viewed of week

Most Discussed Of Week