• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PPVN 20.5; BTC-E 22; PM 21.5; [SELL] PPVN 21.5;BTC-E 22.8;PPUS 21; VCB, MB, VTB, TCB, ACB, DAB

Status
Not open for further replies.
Up......
 
Mời ace
 
Moi ace
 
Up...
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
403,755
Messages
6,939,820
Members
163,300
Latest member
bacsidangkhoa
Back
Top Bottom