Exchange [BUY] PO (Payoneer) Rate 24.260, PIPO (PingPong) Rate 24.260 - Mọi số lượng

Mua bán PO, Pipo mọi số lượng

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 24.260
PIPO (PingPong) - Rate 24.260


Thông tin liên hệ:
Mọi giao dịch sẽ được mình xác nhận trong topic này! Rate sẽ được update mỗi ngày!

Hỗ trợ giao dịch trực tiếp tại Hà Nội

Ảnh chụp Màn hình 2022-08-12 lúc 11.49.18 SA.png
 
Last edited:

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
Mời các bác :oops:
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
Mua mọi số lượng từ 1$ o_O
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
Hỗ trợ giao dịch trực tiếp tại Hà Nội
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.60, PIPO (PingPong) Rate 23.60 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.55, PIPO (PingPong) Rate 23.55 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.55, PIPO (PingPong) Rate 23.55 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.65, PIPO (PingPong) Rate 23.65 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.65, PIPO (PingPong) Rate 23.65 - Mọi số lượng

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.65, PIPO (PingPong) Rate 23.65 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

[BUY] PO (Payoneer) Rate 23.65, PIPO (PingPong) Rate 23.65 - Mọi số lượng​

 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

namphuong1988

Newbie
Joined
Sep 23, 2017
Messages
9
Reactions
5
MR
0.002
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 23.65
PIPO (PingPong) - Rate 23.65


SELL:
PO (Payoneer) - Rate 23.85
PIPO (PingPong) - Rate 23.85


Thông tin liên hệ:
Mọi giao dịch sẽ được mình xác nhận trong topic này! Rate sẽ được update mỗi ngày!

Hỗ trợ giao dịch trực tiếp tại Hà Nội

View attachment 203243
Em cần mua payoneer số lượng lớn hàng tháng bác inbox giá, do số lượng lớn nên cần giao dịch trực tiếp tại hanoi
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
Em cần mua payoneer số lượng lớn hàng tháng bác inbox giá, do số lượng lớn nên cần giao dịch trực tiếp tại hanoi
Rate thay đổi theo ngày nên bác nhắn tele cho e nhé!
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 23.65
PIPO (PingPong) - Rate 23.65


SELL:
PO (Payoneer) - Rate 23.85
PIPO (PingPong) - Rate 23.85
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 23.7
PIPO (PingPong) - Rate 23.7


SELL:
PO (Payoneer) - Rate 24.1
PIPO (PingPong) - Rate 24.1
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 23.85
PIPO (PingPong) - Rate 23.85


SELL:
PO (Payoneer) - Rate 24.2
PIPO (PingPong) - Rate 24.2
 

bunlope

Senior
Verified
Joined
Nov 12, 2013
Messages
549
Reactions
478
MR
0.173
Insuree Balance
63793|888|USDT
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-po-payoneer-rate-23-70-pipo-pingpong-rate-23-70-moi-so-luong.447125/|0||0|5
BUY:
PO (Payoneer) - Rate 24.20
PIPO (PingPong) - Rate 24.20


SELL:
PO (Payoneer) - Rate 24.70
PIPO (PingPong) - Rate 24.70
 

Announcements

Most discussed of week

Most discussed of week