1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] PM-22.95, WEX-10, BTC-165.3t, [SELL] PM-23.44, WEX-20, BTC-173.1t_VCB

Discussion in 'Money Exchange' started by santienao, Feb 18, 2016.

Moderators: danhmay24h
 1. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL PM từ 22.8 xuống 22.75
  • Giảm giá BUY ETH từ 18.9t xuống 18.8t
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.35 xuống 22.3
  • Giảm giá BUY WMZ từ 21.87 xuống 21.82
   
 2. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL PM từ 22.75 lên 22.8
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23.22 lên 23.27
  • Tăng giá BUY WMZ từ 21.82 lên 21.87
  • Tăng giá BUY ETH từ 18.8t lên 18.9t
   
 3. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.65 xuống 22.6
  • Giảm giá SELL USDT từ 24.45 xuống 24.4
  • Tăng giá BUY ETH từ 18.6t lên 18.6t
  • Giảm giá BUY PM từ 22.17 xuống 22.12
   
 4. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.6 lên 22.65
  • Giảm giá BUY ETH từ 18.6t xuống 18.4t
  • Giảm giá SELL PM từ 22.8 xuống 22.65
  • Giảm giá BUY BTC từ 193.9t xuống 191t
   
 5. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL BTC từ 206.7t lên 208.4t
  • Giảm giá BUY PM từ 22 xuống 21.95
  • Tăng giá BUY BTC từ 188.8t lên 190.5t
  • Tăng giá BUY WMZ từ 21.72 lên 21.77
   
 6. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.65 xuống 22.6
  • Tăng giá BUY BTC từ 192.1t lên 192.5t
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23.22 lên 23.27
  • Giảm giá BUY PM từ 22.05 xuống 22
   
 7. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY BTC từ 192.5t lên 193.3t
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.27 xuống 23.22
  • Giảm giá BUY ETH từ 18.6t xuống 18.6t
  • Giảm giá SELL PM từ 22.75 xuống 22.65
   
 8. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.6 lên 22.65
  • Giảm giá BUY PM từ 22 xuống 21.95
  • Tăng giá BUY ETH từ 18.6t lên 18.6t
  • Tăng giá SELL USDT từ 24.4 lên 24.45
   
 9. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY ETH từ 19t xuống 19t
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.6 xuống 22.55
  • Tăng giá BUY BTC từ 197.2t lên 197.7t
  • Giảm giá SELL PM từ 22.74 xuống 22.69
   
 10. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23.22 lên 23.27
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.6 lên 22.65
  • Giảm giá BUY BTC từ 200t xuống 197.8t
  • Giảm giá SELL ETH từ 21.7t xuống 21.6t
   
 11. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY ETH từ 19.6t xuống 19.5t
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.27 xuống 23.22
  • Tăng giá SELL ETH từ 22.3t lên 22.3t
  • Tăng giá BUY WMZ từ 21.72 lên 21.77
   
 12. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL USDT từ 24.5 lên 24.55
  • Tăng giá SELL BTC từ 227.3t lên 229.2t
  • Giảm giá BUY WMZ từ 21.77 xuống 21.72
  • Tăng giá SELL PM từ 22.69 lên 22.74
   
 13. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY BTC từ 208.9t xuống 207.6t
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.27 xuống 23.22
  • Giảm giá SELL USDT từ 24.55 xuống 24.5
  • Giảm giá BUY ETH từ 20.1t xuống 19.9t
   
 14. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá BUY PM từ 22.11 xuống 22.06
  • Tăng giá SELL PM từ 22.65 lên 22.7
  • Tăng giá SELL ETH từ 23.2t lên 23.3t
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.6 lên 22.65
   
 15. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23.22 lên 23.27
  • Tăng giá SELL PM từ 22.65 lên 22.7
  • Tăng giá SELL USDT từ 25.3 lên 25.35
  • Tăng giá SELL BTC từ 249.3t lên 250.1t
   
 16. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL BTC từ 250.1t lên 252.1t
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.27 xuống 23.22
  • Giảm giá SELL PM từ 22.7 xuống 22.65
  • Tăng giá BUY BTC từ 218.5t lên 220t
   
 17. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL USDT từ 25.3 lên 25.35
  • Tăng giá BUY USDT từ 22.4 lên 22.55
  • Giảm giá BUY PM từ 22.11 xuống 22.06
  • Tăng giá BUY ETH từ 20.3t lên 20.6t
   
 18. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL WMZ từ 23.27 xuống 23.22
  • Giảm giá BUY BTC từ 227.2t xuống 223.7t
  • Giảm giá BUY USDT từ 22.55 xuống 22.25
  • Giảm giá SELL USDT từ 25.35 xuống 25.3
   
 19. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Giảm giá SELL BTC từ 256.1t xuống 252.9t
  • Giảm giá SELL USDT từ 25.35 xuống 25.3
  • Giảm giá BUY ETH từ 20.5t xuống 20.4t
  • Giảm giá SELL PM từ 22.7 xuống 22.65
   
 20. santienao

  santienao Junior Member

  Joined:
  Mar 4, 2015
  Messages:
  19
  Likes Received:
  237
  Insuree Balance:
  2500
  Service Details:
  1|santienao89|Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  ICQ:
  Chat with me via ICQ
  santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
  • Tăng giá SELL BTC từ 252.9t lên 258.1t
  • Tăng giá SELL WMZ từ 23.22 lên 23.27
  • Giảm giá BUY WMZ từ 21.77 xuống 21.72
  • Tăng giá SELL USDT từ 25.3 lên 25.35
   

Share This Page