• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] PM 22.8, USDT 23.2, ADVCASH 22.2, PAYEER 22.2; [SELL] PM 23.15, USDT 23.35, ADVCASH 23.6, PAYEER 23.19 - ALL BANK

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95; USDT 23.4; ADVCASH 22.8; PAYEER 22.7; [SELL] PM 23.22; USDT 23.55; ADVCASH 23.89; PAYEER 23.55 - VCB, TECH
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95, USDT 23.4, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.22, USDT 23.55, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 26/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95, USDT 23.5, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.27, USDT 23.6, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 23.05, USDT 23.5, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.27, USDT 23.6, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 27/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 23, USDT 23.5, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.33, USDT 23.6, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 27/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 28/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95, USDT 23.35, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.27, USDT 23.5, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 23, USDT 23.35, ADVCASH 23, PAYEER 23; [SELL] PM 23.27, USDT 23.5, ADVCASH 23.89, PAYEER 23.55 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95, USDT 23.35, ADVCASH 22.95, PAYEER 22.95; [SELL] PM 23.27, USDT 23.5, ADVCASH 23.79, PAYEER 23.65 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 29/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.95, USDT 23.25, ADVCASH 22.95, PAYEER 22.95; [SELL] PM 23.3, USDT 23.4, ADVCASH 23.79, PAYEER 23.65 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 30/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 23.1, USDT 23.3, ADVCASH 22.95, PAYEER 22.95; [SELL] PM 23.4, USDT 23.5, ADVCASH 23.79, PAYEER 23.65 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 23, USDT 23.3, ADVCASH 22.95, PAYEER 22.95; [SELL] PM 23.33, USDT 23.45, ADVCASH 23.79, PAYEER 23.65 - ALL BANK
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 31/05/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Tỷ giá Vnexpay.com ngày 01/06/2020
🇻🇳Giao dịch BTC:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/btc
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/btc
🇻🇳Giao dịch ETH:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/eth
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/eth
🇻🇳Giao dịch USDT (ERC20, TRC20):
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/usdt
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/usdt
🇻🇳Giao dịch Perfect money:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pm
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pm
🇻🇳Giao dịch Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/pe
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/pe
🇻🇳Giao dịch Advcash:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/adv
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/adv
🇻🇳Giao dịch Rub Payeer:
=> Bạn muốn bán: https://vnexpay.com/sell/rubpayeer
=> Bạn muốn mua: https://vnexpay.com/buy/rubpayeer
#vnexpay #Bitcoin #ETH #USDT #Advcash #Perfectmoney #Payeer #PM #ADV #PE #rub #rubpayeer #rubnga
 

truongka

Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
816
Reaction score
180
Points
43
Insuree Balance
1000
Service Details
1||Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Exchange [BUY] PM 22.9, USDT 23.2, ADVCASH 22.9, PAYEER 22.9; [SELL] PM 23.27, USDT 23.35, ADVCASH 23.79, PAYEER 23.65 - ALL BANK
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
359,147
Messages
6,343,686
Members
132,268
Latest member
Maicatrinh

Follow us

Top