• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] PM-22.8, USDT-23.1, BTC-220.7t, [SELL] PM-23.35, USDT-23.8, BTC-230.2t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,836,307 lên 12,915,464. Tăng giá SELL BTC từ 13,565,310 lên 13,654,776
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY PM từ 22.26 xuống 21.81. Giảm giá BUY BTC từ 12,915,464 xuống 12,862,119. Giảm giá SELL PM từ 22.82 xuống 22.65. Giảm giá SELL BTC từ 13,654,776 xuống 13,619,256. Giảm giá SELL PM_VOUCHER từ 22.77 xuống 22.60
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,862,119 xuống 12,819,529. Giảm giá SELL BTC từ 13,619,256 xuống 13,601,274
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,819,529 xuống 12,800,816. Giảm giá SELL BTC từ 13,601,274 xuống 13,566,198
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,815,227 xuống 12,814,582. Giảm giá SELL BTC từ 13,647,133 xuống 13,611,820
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,814,582 xuống 12,800,601. Tăng giá SELL BTC từ 13,611,820 lên 13,611,870
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,800,601 lên 12,819,529. Giảm giá SELL BTC từ 13,611,870 xuống 13,609,585
 

bimbimso

Pre-verified
Joined
Feb 3, 2014
Messages
32
Reaction score
29
Points
18
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
vcb lag hay sao mà sent PM rùi mãi ko thấy sent vcb !!

Mã giao dịch TA90941675F
Cung cấp mã giao dịch này nếu bạn cần hỗ trợ về đơn hàng
Số tài khoản nhận tiền 073*******090 (*** *** HIEU)
Số tiền nhận 1,130,820 VNĐ
Số lượng PM bán 52.00 PM
Trạng thái Đã nhận được thanh toán trên Perfect Money. Đang chuyển VND cho bạn
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,819,529 xuống 12,798,665. Tăng giá SELL BTC từ 13,609,585 lên 13,653,838
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,798,665 lên 12,825,337. Giảm giá SELL BTC từ 13,653,838 xuống 13,630,594
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Xứ lý giúp đơn hàng TA164xxx99F
Buổi tối bên mình thường hết hạn mức nên cần thời gian để hệ thống chuyển sang bank khác để thanh toán cho khách, bạn cứ yên tâm. Bạn nhận được thanh toán chưa?
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,819,529 lên 12,840,824. Tăng giá SELL BTC từ 13,585,590 lên 13,651,732
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,840,824 xuống 12,830,284. Giảm giá SELL BTC từ 13,651,732 xuống 13,596,948
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,830,284 lên 12,861,689. Tăng giá SELL BTC từ 13,596,948 lên 13,653,068
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,835,662 xuống 12,830,499. Giảm giá SELL BTC từ 13,638,816 xuống 13,563,098
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
276
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY WMZ từ 21.77 xuống 21.57. Giảm giá BUY PM từ 21.81 xuống 21.61. Giảm giá BUY BTC từ 12,845,126 xuống 12,845,076. Giảm giá SELL PM từ 22.60 xuống 22.50. Tăng giá SELL BTC từ 13,625,676 lên 13,630,576. Giảm giá SELL PM_VOUCHER từ 22.55 xuống 22.45
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
352,128
Messages
6,165,451
Members
127,662
Latest member
ongden13

Follow us

Top