Exchange [BUY] PM 22.56, PMEUR 23.6; [SELL] PM 23.05, PMEUR 28.40; VCB,VTB,ACB

hoangsonx

Hero
Verified
Pre-verified
Joined
Nov 19, 2013
Messages
4,717
Reactions
125
MR
0.119
Insuree Balance
64147|500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-84-pmeur-24-6-sell-pm-23-26-pmeur-27-40-vcb-vtb-acb.338214/|0||0|5
WWW.BOSSPM.COM

Tỉ giá mới cập nhật hiện tại


==========>>> Perfect Money <<<==========
Số dư hiện có: 8866.78 USD
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 22,595 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 23,055 VND

==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
Số dư hiện có: 0 EUR
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 23,665 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 28,400 VND



Hệ thống trao đổi mua bán PM hoàn toàn tự động

TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
WWW.BOSSPM.COM


Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban pm uy tín giá rẻ nhanh chóng!

Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
 

hoangsonx

Hero
Verified
Pre-verified
Joined
Nov 19, 2013
Messages
4,717
Reactions
125
MR
0.119
Insuree Balance
64147|500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-84-pmeur-24-6-sell-pm-23-26-pmeur-27-40-vcb-vtb-acb.338214/|0||0|5
WWW.BOSSPM.COM

Tỉ giá mới cập nhật hiện tại


==========>>> Perfect Money <<<==========
Số dư hiện có: 8866.78 USD
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 22,580 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 23,050 VND

==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
Số dư hiện có: 0 EUR
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 23,680 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 28,400 VND



Hệ thống trao đổi mua bán PM hoàn toàn tự động

TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
WWW.BOSSPM.COM


Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban pm uy tín giá rẻ nhanh chóng!

Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
 

hoangsonx

Hero
Verified
Pre-verified
Joined
Nov 19, 2013
Messages
4,717
Reactions
125
MR
0.119
Insuree Balance
64147|500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-84-pmeur-24-6-sell-pm-23-26-pmeur-27-40-vcb-vtb-acb.338214/|0||0|5
WWW.BOSSPM.COM

Tỉ giá mới cập nhật hiện tại


==========>>> Perfect Money <<<==========
Số dư hiện có: 9076.78 USD
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 22,565 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 23,055 VND

==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
Số dư hiện có: 0 EUR
[BUY] [MUA VÀO] 1$ -> 10.000$ - 23,655 VND
[SELL] [BÁN RA] 1$ -> 10.000$ - 28,400 VND



Hệ thống trao đổi mua bán PM hoàn toàn tự động

TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
WWW.BOSSPM.COM


Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban pm uy tín giá rẻ nhanh chóng!

Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week