• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PIPO - 23.60, PayPalVN - 23.0 , PO - 23.60|| [SELL] PIPO, PO - 23.90 , PPVN - 23.4--- ALL BANK

Status
Not open for further replies.
photo_2022-09-11_21-46-25.jpg
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.60 , PPVN Rate 23.0 , PO Rate 23.60 -- ALL BANK​

 
( Cục to rate to hơn )

PPVN RATE 23.0, PIPO (PingPong) RATE 23.60, PO RATE 23.60 - ALL BANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.60 , PPVN Rate 23.0 , PO Rate 23.60 -- ALL BANK​

BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.60 - ALLBANK
BUY PPVN - Rate 23.0 - AllBank
BUY PO - Rate 23.60 - ALLBANK
 
BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.60 - ALLBANK
BUY PPVN - Rate 23.0 - AllBank
BUY PO - Rate 23.60 - ALLBANK
 
BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.60 - ALLBANK
BUY PPVN - Rate 23.0 - AllBank
BUY PO - Rate 23.60 - ALLBANK
 
đang có 4xx EUR có mua ko bạn
dạ em có bác ạ. bác vui lòng liên hệ e qua các ứng dụng liên lạc ạ.
link e đã để sãn ở mục đầu ạ.
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.60 , PPVN Rate 23.0 , PO Rate 23.60 -- ALL BANK​

 
( Cục to rate to hơn )

PPVN RATE 23.0, PIPO (PingPong) RATE 23.60, PO RATE 23.60 - ALL BANK
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
397,537
Messages
6,881,013
Members
158,865
Latest member
Ysanit

Most discussed of week

Most discussed of week

Back