• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PIPO - 23.20, PayPalVN - 22.65 , PO - 23.30 || [SELL] PIPO, PO - 23.6 , PPVN - 23--- ALL BANK

Status
Not open for further replies.

BuiThanhDat

Pre-verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
16
Reactions
43
MR
0.623
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger||0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.65 , PO Rate 23.30 -- ALL BANK​

BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.20 - ALLBANK - MIN 1000$
BUY PPVN - Rate 22.65 - AllBank - MIN 1000$
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK - MIN 1000$
 

BuiThanhDat

Pre-verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
16
Reactions
43
MR
0.623
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger||0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.65 , PO Rate 23.30 -- ALL BANK​

BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.20 - ALLBANK - MIN 1000$
BUY PPVN - Rate 22.65 - AllBank - MIN 1000$
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK - MIN 1000$
 

BuiThanhDat

Pre-verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
16
Reactions
43
MR
0.623
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger||0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.65 , PO Rate 23.30 -- ALL BANK​

BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.20 - ALLBANK - MIN 1000$
BUY PPVN - Rate 22.65 - AllBank - MIN 1000$
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK - MIN 1000$
 

BuiThanhDat

Pre-verified
Joined
Nov 5, 2021
Messages
16
Reactions
43
MR
0.623
Insuree Balance
186521|1111.11|USDT
Service Details
1||Exchanger||0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.65 , PO Rate 23.30 -- ALL BANK​

BUY PIPO (PingPong) - Rate 23.20 - ALLBANK - MIN 1000$
BUY PPVN - Rate 22.65 - AllBank - MIN 1000$
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK - MIN 1000$
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
391,579
Messages
6,804,115
Members
154,494
Latest member
phanmemfb

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week