• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PayPalVN - 22.90 , PIPO - 23.40, PO - 23.30 , LianLian - 23.40, USDT - 23.60 || [SELL] PIPO, PO , PPVN ,USDT - ALL BANK

Status
Not open for further replies.
BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.70 , PO Rate 23.20 , Lianlian Rate 23.20 , USDT Rate 23.40 -- ALLBANK

 
photo_2023-02-07_14-27-37.jpg
 
BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK


( Cục to rate to hơn )
 
BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.70 , PO Rate 23.20 , Lianlian Rate 23.20 , USDT Rate 23.40 -- ALLBANK

BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.70 , PO Rate 23.20 , Lianlian Rate 23.20 , USDT Rate 23.40 -- ALLBANK

 
( Cục to rate to hơn )
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.20 , PPVN Rate 22.75 , PO Rate 23.20 , Lianlian Rate 23.20 , USDT Rate 23.40 -- ALLBANK

BUY PPVN - Rate 22.75 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 
cần gấp 50k. Mua pipo rate 23.3x
 
Last edited:
cần gấp 50k. Mua po rate 23.3x
 
BUY PPVN - Rate 22.70 - AllBank
BUY PO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.20 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.40 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 22.75 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.45 -- ALLBANK

 
Last edited:
BUY PPVN - Rate 22.75 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.45 - ALLBANK
 
Last edited:
BUY PPVN - Rate 22.75 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.45 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 22.75 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.45 -- ALLBANK

 
gấp gấp
mua 50k pipo 23.4x
mua 50k po 23.3x
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 22.75 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.45 -- ALLBANK

BUY PPVN - Rate 22.75 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.45 - ALLBANK
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,956
Messages
6,886,199
Members
159,172
Latest member
Baochauuubrb

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom