• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PayPalVN - 22.90 , PIPO - 23.25, PO - 23.25 , LianLian - 23.25, USDT - 23.50 --[SELL] PP-23.2 ,USDT-23.5x, PO-23.4x, PIPO -23.4x, GTTT ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,739
Messages
6,883,665
Members
159,005
Latest member
mrhaitt

Most discussed of week

Most discussed of week

Back