• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PayPalVN - 22.90 , PIPO - 23.25, PO - 23.25 , LianLian - 23.25, USDT - 23.50 --[SELL] PP-23.2 ,USDT-23.5x, PO-23.4x, PIPO -23.4x, GTTT ,ALL BANK

Status
Not open for further replies.
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 23.00 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.50 -- ALLBANK

 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 23.00 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.50 -- ALLBANK

 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 23.00 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.50 -- ALLBANK

BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK


( Cục to rate to hơn )


z2947708338276_53b25f488042f95ae6357fbbfe45bab4.jpgKích vào các biểu tượng ứng dụng để liên hệ,
Admin: Bùi Thành Đạt
Phone: 0989025872
zalo: https://zalo.me/0989025872
skype: live:a5a9dcc0ba8dc540
Facebook : https://www.facebook.com/dat.buithanh.7/
Telegram:
https://t.me/BuiThanDat

Trân Trọng !
Topic cũ:
có 1k cần đẩy nhé
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 

[BUY] 💲 PIPO (PingPong) Rate 23.30 , PPVN Rate 23.00 , PO Rate 23.30 , Lianlian Rate 23.30 , USDT Rate 23.50 -- ALLBANK

 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 23.00 - AllBank
BUY PO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.30 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
BUY PPVN - Rate 22.900 - AllBank
BUY PO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY PIPO - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY Lianlian - Rate 23.25 - ALLBANK
BUY USDT - Rate 23.50 - ALLBANK
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
397,739
Messages
6,883,658
Members
159,005
Latest member
mrhaitt

Most discussed of week

Most discussed of week

Back