• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] PAYPAL VN × 23, PO × 23.60, PIPO(pingpongx) × 23.60, Lianlian × 23.5

Status
Not open for further replies.
Mua PO 23.60
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO 23.62
Mua PIPO 23.60
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO 23.61
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO 23.62
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO 23.60
Mua PIPO 23.61
Cục to ib deal rate cao
 
Up lên cho Exchanger uy tín.
 
Mua PO 23.62
Mua PIPO 23.60
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO 23.61
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO 23.61
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO 23.62
Mua PIPO 23.60
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO 23.62
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PO 23.60
Mua PIPO 23.60
Cục to ib deal rate cao
 
Mua PIPO 23.61
Cục to ib deal rate cao
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
404,045
Messages
6,942,961
Members
163,470
Latest member
Dominic99
Back
Top Bottom