Exchange [BUY] ETH-38.7t, PM-23, ERCT-20.1, TRCT-20.1, [SELL] ETH-55.6t, PM-23.65, ERCT-27.5, TRCT-27.5_VCB

escgame

Junior
Joined
Feb 11, 2011
Messages
134
Reactions
627
MR
0.001
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
Lỗi sao không thông báo nhỉ....support thì off luôn oy...
 

dtai93

Junior
Joined
Apr 9, 2013
Messages
202
Reactions
63
MR
0.032
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Mình cũng đang chờ quá lâu không chuyển tiền
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.95 lên 24
 • Tăng giá SELL BTC từ 377.6t lên 380.8t
 • Giảm giá SELL WMZ từ 24.2 xuống 24.15
 • Giảm giá BUY PM từ 23 xuống 22.95
 

conmuahoang

Newbie
Joined
Dec 21, 2013
Messages
2
Reactions
0
MR
0.002
3 tiếng đồng hồ tiền chưa thấy về support offline alo ko nghe điện thoại. cần lắm 1 lời an ủi :(
 

ForexVang

Newbie
Joined
Sep 5, 2014
Messages
1
Reactions
0
MR
0.000
Phone Number
Call me! Call me!
Mình bán usdt từ lúc 2h chiều tới giờ 8 rưỡi rồi vẫn chưa nhận đc, gọi điện ko thấy nghe máy. Vậy là sao đây?
 

kienco

Newbie
Joined
Feb 15, 2011
Messages
0
Reactions
1
MR
0.011
gd quá lâu ma ko thấy tiền về,support ko online,gọi cháy máy cũng ko thấy ai trả lời trả vốn gì là sao ?????
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 25.1t lên 26.1t
 • Tăng giá SELL WMZ từ 24.15 lên 24.2
 • Giảm giá SELL PM từ 24 xuống 23.95
 • Tăng giá SELL USDT từ 26.15 lên 26.2
 

dtai93

Junior
Joined
Apr 9, 2013
Messages
202
Reactions
63
MR
0.032
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Vẫn chưa có tin tức gì hết.
 

kunpepy

Hero
Joined
Jun 25, 2012
Messages
1,020
Reactions
401
MR
0.005
gửi tn , gọi đt ko tl trog khi lấy $ thì nhah lắm paid thì ko thấy đâu , ko có 1 thôg páo lỗi nào . lầy qá mức lầy .
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 23.11 lên 23.15
 • Tăng giá BUY WMZ từ 23.05 lên 23.1
 • Tăng giá SELL PM từ 23.95 lên 24
 • Tăng giá SELL ETH từ 26.3t lên 26.5t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL WMZ từ 24.09 lên 24.14
 • Giảm giá BUY PM từ 23.15 xuống 23.1
 • Giảm giá SELL ETH từ 26.5t xuống 25.8t
 • Tăng giá BUY BTC từ 358.5t lên 361.4t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 26.45 lên 26.55
 • Giảm giá BUY USDT từ 24.53 xuống 24.48
 • Tăng giá SELL PM từ 23.95 lên 24
 • Tăng giá BUY PM từ 23.1 lên 23.15
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY WMZ từ 23.05 lên 23.1
 • Giảm giá BUY PM từ 23.5 xuống 23.45
 • Giảm giá BUY USDT từ 24.58 xuống 24.53
 • Giảm giá BUY BTC từ 365.6t xuống 361.2t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 361.2t lên 365.8t
 • Tăng giá SELL BTC từ 402t lên 408.7t
 • Tăng giá BUY USDT từ 24.53 lên 24.58
 • Tăng giá BUY ETH từ 23.5t lên 24t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 27.6t lên 28t
 • Giảm giá SELL WMZ từ 24.14 xuống 23.99
 • Giảm giá SELL BTC từ 408.7t xuống 405.2t
 • Tăng giá SELL USDT từ 27 lên 27.05
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 24.58 xuống 24.53
 • Tăng giá BUY WMZ từ 23.05 lên 23.1
 • Tăng giá BUY PM từ 23.75 lên 23.8
 • Tăng giá BUY BTC từ 368t lên 388.2t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Lỗi sao không thông báo nhỉ....support thì off luôn oy...

3 tiếng đồng hồ tiền chưa thấy về support offline alo ko nghe điện thoại. cần lắm 1 lời an ủi :(

Mình bán usdt từ lúc 2h chiều tới giờ 8 rưỡi rồi vẫn chưa nhận đc, gọi điện ko thấy nghe máy. Vậy là sao đây?

gd quá lâu ma ko thấy tiền về,support ko online,gọi cháy máy cũng ko thấy ai trả lời trả vốn gì là sao ?????

Vẫn chưa có tin tức gì hết.

gửi tn , gọi đt ko tl trog khi lấy $ thì nhah lắm paid thì ko thấy đâu , ko có 1 thôg páo lỗi nào . lầy qá mức lầy .

Xin lỗi vì phản hồi muộn cho các bạn, do 2 ngày vừa rồi, bộ phận kĩ thuật không thể online để xử lý kịp thời, các bạn đã nhận được thanh toán chưa? Nếu chưa, bạn inbox để mình xử lý ngay cho bạn nha.
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL WMZ từ 23.99 lên 24.04
 • Giảm giá BUY WMZ từ 22 xuống 21.95
 • Tăng giá SELL PM từ 24.45 lên 24.55
 • Tăng giá BUY BTC từ 386.6t lên 395.7t
 

santienao

Hero
Joined
Mar 4, 2015
Messages
832
Reactions
285
MR
0.304
Insuree Balance
88167|2500
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-btc-425-8t-eth-12-1t-usdt-22-85-sell-btc-449-1t-eth-13-1t-usdt-23-65_vcb.289766/|0||0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, WebMoney, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY WMZ từ 21.95 lên 22
 • Tăng giá BUY ETH từ 23.7t lên 23.9t
 • Giảm giá BUY PM từ 24.02 xuống 23.97
 • Giảm giá SELL ETH từ 26.3t xuống 26.2t
 

Announcements

Forum statistics

Threads
381,647
Messages
6,656,885
Members
147,793
Latest member
Stewie

Most discussed of week

Most discussed of week