• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] ERCT-23, BTC-206.2t, PM-22.4, [SELL] ERCT-23.75, BTC-215.8t, PM-22.95_VCB

YouAndIVN

Hero
Verified
Joined
Aug 17, 2014
Messages
2,436
Reaction score
1,672
Points
113
Insuree Balance
100
Service Details
1|nickchatdelamgi|SSH
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.8 xuống 23.75
 • Giảm giá BUY USDT từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.7t lên 4.7t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.7 xuống 22.65
site bị lỗi từ đêm qua đến giờ, khi nào mới xong vậy admin. Delay paid 18 tiếng rồi :(
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 5.1t xuống 5.1t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.75 lên 23.8
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá BUY BTC từ 211.9t xuống 211.5t
 

YouAndIVN

Hero
Verified
Joined
Aug 17, 2014
Messages
2,436
Reaction score
1,672
Points
113
Insuree Balance
100
Service Details
1|nickchatdelamgi|SSH
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 5.1t xuống 5.1t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.75 lên 23.8
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.95 lên 23
 • Giảm giá BUY BTC từ 211.9t xuống 211.5t
site bị lỗi, delay thanh toán từ đêm qua đến giờ mà sao thấy admin vẫn cứ up topic liên tục thế nhỉ?
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.75 lên 23.8
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 5t
 • Giảm giá SELL BTC từ 218.5t xuống 218.5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 4.7t xuống 4.6t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23 lên 23.05
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 5t
 • Giảm giá SELL BTC từ 218.5t xuống 216.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 214.8t xuống 214.1t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.3
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.6t lên 4.6t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23 lên 23.1
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 5t lên 5t
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.7t lên 4.7t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.85 xuống 23.8
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL BTC từ 216.2t lên 216.5t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.3
 • Tăng giá BUY BTC từ 207.1t lên 207.3t
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 5t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 4.7t xuống 4.5t
 • Giảm giá SELL BTC từ 216.5t xuống 210.2t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.65 lên 22.7
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 4.9t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.3
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.5t lên 4.6t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.7 xuống 22.65
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.8 lên 23.85
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 22.65 lên 22.7
 • Tăng giá SELL BTC từ 210.1t lên 210.2t
 • Tăng giá SELL ETH từ 4.9t lên 4.9t
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.85 xuống 23.75
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.15 xuống 23.1
 • Tăng giá SELL ETH từ 4.9t lên 4.9t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.75 lên 23.8
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.3
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY PM từ 22.65 lên 22.7
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.1 xuống 23.05
 • Giảm giá SELL PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Tăng giá BUY BTC từ 201.3t lên 201.6t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 201.6t lên 201.8t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.7 xuống 22.65
 • Tăng giá SELL ETH từ 4.9t lên 4.9t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.8 lên 23.85
 

YouAndIVN

Hero
Verified
Joined
Aug 17, 2014
Messages
2,436
Reaction score
1,672
Points
113
Insuree Balance
100
Service Details
1|nickchatdelamgi|SSH
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 201.9t xuống 201.7t
 • Giảm giá SELL ETH từ 4.9t xuống 4.9t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Giảm giá BUY ETH từ 4.6t xuống 4.6t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Giảm giá SELL PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 4.9t
 • Giảm giá BUY ETH từ 4.6t xuống 4.6t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 5t lên 5t
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.2 xuống 23.15
 • Tăng giá SELL BTC từ 211.5t lên 213.8t
 • Tăng giá BUY BTC từ 203.2t lên 204.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY ETH từ 4.6t lên 4.7t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Tăng giá SELL BTC từ 213.8t lên 215.2t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.25 lên 23.3
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 206.8t xuống 204.2t
 • Giảm giá SELL BTC từ 215.7t xuống 213.8t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.75 xuống 22.7
 • Giảm giá SELL ETH từ 5t xuống 4.9t
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,659
Messages
6,260,549
Members
130,798
Latest member
KCAEM

Follow us

Top