• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BTC-226.698tr, ETH-4.737tr, USDT-23.250, [SELL] BTC-229.136tr, ETH-4.788tr, USDT-23.500 - VCB

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 148,555,500
[SELL] 1bit -> 10bit - 150,087,000
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,125,583
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,157,805
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 880,670
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,033,830
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 148,968,478
[SELL] 1bit -> 10bit - 150,504,235
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,133,343
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,165,645
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 883,430
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,037,070
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 148,513,548
[SELL] 1bit -> 10bit - 150,044,615
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,125,825
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,158,050
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 881,360
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,034,640
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 147,478,800
[SELL] 1bit -> 10bit - 148,999,200
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,100,120
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,132,080
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 878,830
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,031,670
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 148,042,613
[SELL] 1bit -> 10bit - 149,568,825
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,108,608
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,140,655
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 879,750
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,032,750
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 147,186,103
[SELL] 1bit -> 10bit - 148,703,485
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,077,083
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,108,805
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 874,690
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,026,810
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 143,123,500
[SELL] 1bit -> 10bit - 144,599,000
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,029,068
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,060,295
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 856,520
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,005,480
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 144,177,163
[SELL] 1bit -> 10bit - 145,663,525
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,044,588
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,075,975
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 858,820
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,008,180
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 143,355,088
[SELL] 1bit -> 10bit - 144,832,975
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,034,160
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,065,440
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 856,980
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,006,020
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,200
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 143,808,858
[SELL] 1bit -> 10bit - 146,176,082
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,052,323
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,102,567
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 879,135
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,028,775
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,250
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,650
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 142,909,758
[SELL] 1bit -> 10bit - 145,850,288
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,024,621
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,086,856
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 871,850
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,020,250
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,300
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,700
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 143,399,160
[SELL] 1bit -> 10bit - 145,759,640
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,052,566
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,102,814
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 879,135
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,028,775
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,300
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,600
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 144,449,649
[SELL] 1bit -> 10bit - 146,530,200
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,060,585
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,104,668
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 883,600
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 977,600
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,300
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,550
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 145,510,344
[SELL] 1bit -> 10bit - 147,606,172
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,075,165
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,119,458
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 885,950
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 980,200
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,250
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,500
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 145,763,307
[SELL] 1bit -> 10bit - 147,862,779
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,080,268
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,124,634
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 883,835
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 977,860
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,250
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,500
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 146,350,933
[SELL] 1bit -> 10bit - 148,764,969
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,089,450
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,140,410
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 885,950
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 980,200
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,250
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,450
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 149,447,956
[SELL] 1bit -> 10bit - 151,928,420
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,125,529
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,177,405
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 896,760
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 992,160
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,150
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,400
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 149,829,941
[SELL] 1bit -> 10bit - 152,316,745
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,127,457
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,179,365
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 896,995
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 992,420
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,150
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,400
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 150,448,829
[SELL] 1bit -> 10bit - 152,945,905
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,133,000
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,185,000
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 904,750
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,001,000
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,150
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,400
 

exbtce2018

Pre-verified
Joined
Jul 24, 2017
Messages
63
Reaction score
36
Points
18
Insuree Balance
500
Service Details
1||Exchange
[IMG]
Sàn giao dịch, exchange các loại tiền điện tử
[IMG]
giá tốt nhất . Bitcoin, Ethereum, Litecoin, USDT https://ChoBitCoinSaiGon.Com


Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

==========>>> BitCoin BTC <<<==========
[BUY] 1bit -> 10bit - 151,159,779
[SELL] 1bit -> 10bit - 153,355,046
==========>>> Ethereum <<<==========
[BUY] 1eth -> 1.000eth - 3,149,629
[SELL]1eth -> 1.000eth - 3,195,371
==========>>> LiteCoin <<<==========
[BUY] 1ltc -> 1.000ltc - 904,515
[SELL]1ltc -> 1.000ltc - 1,000,740
==========>>> Tether USDT <<<==========
[BUY] 1usdt -> 1.000usdt - 24,150
[SELL]1usdt -> 1.000usdt - 24,400
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,756
Messages
6,239,190
Members
130,174
Latest member
hangocson1992

Follow us

Top