• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BTC-205t, BCH-5t, USDT-23.2, ETH-4.6t, [SELL] BTC-212.8t, BCH-5.7t, USDT-23.75, ETH-4.9t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.85 xuống 23.8
 • Tăng giá BUY BTC từ 156.4t lên 156.9t
 • Tăng giá BUY PM từ 23.05 lên 23.1
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.5 lên 24.55
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.55 lên 24.6
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.4t lên 3.4t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.7 lên 23.75
 • Tăng giá BUY BTC từ 156.9t lên 157.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 3t xuống 3t
 • Giảm giá SELL BTC từ 156.7t xuống 155.5t
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.3t
 • Tăng giá BUY PM từ 23.05 lên 23.1
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 24 xuống 23.95
 • Giảm giá BUY ETH từ 3t xuống 3t
 • Giảm giá SELL BTC từ 155.6t xuống 155.1t
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.2t lên 3.2t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Giảm giá BUY PM từ 23.05 xuống 23
 • Tăng giá BUY ETH từ 3t lên 3.1t
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.2t lên 3.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 23.05 xuống 23
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.65 lên 24.7
 • Tăng giá BUY BTC từ 147.2t lên 147.4t
 • Giảm giá BUY ETH từ 3.1t xuống 3.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.7 lên 23.75
 • Tăng giá BUY ETH từ 3t lên 3t
 • Tăng giá SELL BTC từ 153.6t lên 154.3t
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.65 lên 24.7
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL BTC từ 153.9t xuống 153.5t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.7 lên 23.75
 • Giảm giá BUY ETH từ 3t xuống 3t
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.6 lên 24.65
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.6 lên 24.65
 • Giảm giá SELL BTC từ 152.5t xuống 151.8t
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.2t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.85 lên 23.95
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.9 lên 23.95
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.2t lên 3.2t
 • Giảm giá BUY PM từ 23.3 xuống 23.25
 • Tăng giá SELL PM từ 23.85 lên 23.9
 

lenhi426

Pre-verified
Joined
Dec 18, 2012
Messages
171
Reaction score
641
Points
93
Insuree Balance
500
Service Details
1||VPS
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.95 xuống 23.9
 • Giảm giá BUY ETH từ 3t xuống 3t
 • Giảm giá SELL BTC từ 152t xuống 151.8t
 • Tăng giá BUY PM từ 23.25 lên 23.3
sao buy mà kêu không nhận lệnh bạn ơi
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.3t lên 3.3t
 • Giảm giá BUY PM từ 23.4 xuống 23
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.65 xuống 24.6
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.55 lên 23.95
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 148.6t lên 149.1t
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.6 lên 24.65
 • Tăng giá SELL PM từ 23.55 lên 23.6
 • Tăng giá BUY ETH từ 3.1t lên 3.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.3t
 • Giảm giá BUY ETH từ 3.1t xuống 3.1t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.95 lên 23.2
 • Giảm giá BUY BTC từ 149.1t xuống 148.9t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.6 lên 24.65
 • Tăng giá SELL BTC từ 154.9t lên 157.5t
 • Tăng giá BUY BTC từ 148.9t lên 150.8t
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.3t lên 3.4t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 150t lên 150.6t
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.55 lên 24.6
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.9 xuống 23.85
 • Tăng giá SELL ETH từ 3.3t lên 3.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.6 xuống 24.5
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.3t
 • Giảm giá BUY ETH từ 3.1t xuống 3.1t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.75 lên 23.8
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.3t
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.55 xuống 24.5
 • Giảm giá SELL BTC từ 160.2t xuống 159.8t
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.9 xuống 23.85
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 24.5 lên 24.55
 • Giảm giá BUY PM từ 23.25 xuống 23.2
 • Giảm giá BUY BTC từ 153.5t xuống 151.8t
 • Giảm giá SELL ETH từ 3.3t xuống 3.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.8 lên 23.85
 • Giảm giá SELL BTC từ 158.5t xuống 158.4t
 • Giảm giá BUY ETH từ 3.1t xuống 3.1t
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.5 xuống 24.45
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,936
Messages
6,235,634
Members
130,050
Latest member
skonesmix

Follow us

Top