• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BTC-201.5t, USDT-23.3, ETH-5.2t, [SELL] BTC-210.2t, USDT-24.05, ETH-5.6t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,519,659 xuống 12,489,492. Giảm giá SELL BTC từ 13,157,775 xuống 13,154,850
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,489,492 lên 12,514,194. Tăng giá SELL BTC từ 13,154,850 lên 13,180,500
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,514,194 xuống 12,489,273. Giảm giá SELL BTC từ 13,180,500 xuống 13,154,850
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,489,273 lên 12,490,148. Giảm giá SELL BTCE từ 22.50 xuống 22.45. Giảm giá SELL BTC từ 13,154,850 xuống 13,132,576
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,490,148 xuống 12,472,004. Giảm giá SELL BTC từ 13,132,576 xuống 13,126,739
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,472,004 lên 12,472,223. Giảm giá SELL BTC từ 13,126,739 xuống 13,117,984
 

toikobitboi

Junior Member
Joined
Apr 2, 2011
Messages
218
Reaction score
51
Points
28
mua bán tự động ở site này hả bạn https://santienao.com/pm/buy mình chỉ mua 13$ nên auto cho lẹ. ủy tính không ^^
Ok đã giao dịch thanh công WEB site thông minh thật
 
Last edited:

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,475,283 lên 12,478,562. Tăng giá SELL BTC từ 13,083,186 lên 13,101,371
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,487,087 xuống 12,476,376. Giảm giá SELL BTC từ 13,099,126 xuống 13,076,900
 

thichbiban

Junior Member
Joined
Dec 11, 2012
Messages
168
Reaction score
17
Points
18
Insuree Balance
0
Bạn có mua WMR không, mình không đổi được sang WMZ nên muốn bán thẳng WMR luôn.
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Bạn có mua WMR không, mình không đổi được sang WMZ nên muốn bán thẳng WMR luôn.
Không bạn à, bên mình chỉ mua và bán wmz à
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,492,990 xuống 12,487,306. Giảm giá SELL BTC từ 13,112,820 xuống 13,105,412
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,487,306 xuống 12,487,256. Giảm giá SELL BTC từ 13,105,412 xuống 13,103,616
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,483,590 xuống 12,430,907. Giảm giá SELL BTC từ 13,100,922 xuống 13,027,735
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,419,103 lên 12,425,224. Tăng giá SELL BTC từ 13,028,184 lên 13,037,613
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,429,814 lên 12,435,935. Tăng giá SELL BTC từ 13,037,837 lên 13,037,887
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Giảm giá BUY BTC từ 12,388,936 xuống 12,338,877. Giảm giá SELL BTC từ 13,015,163 xuống 12,949,384
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,367,513 lên 12,378,880. Tăng giá SELL BTC từ 12,985,753 lên 12,992,488
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
277
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
Tăng giá BUY BTC từ 12,378,880 lên 12,385,438. Tăng giá SELL BTC từ 12,992,488 lên 13,012,469
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
352,571
Messages
6,171,643
Members
127,894
Latest member
lichthidaubongdaduc

Follow us

Top