• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Exchange [BUY] BCH-5.2t, ERCT-23.05, ETH-4.9t, [SELL] BCH-6t, ERCT-23.75, ETH-5.3t_VCB

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL PM từ 23.55 xuống 23.5
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.1t xuống 6.1t
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.9 lên 23
 • Tăng giá BUY PM từ 22.85 lên 22.9
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.4t xuống 6.1t
 • Tăng giá BUY BTC từ 222.8t lên 223.3t
 • Giảm giá SELL PM từ 23.5 xuống 23.45
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.7t lên 5.7t
 

vietrooney

Junior Member
Joined
Sep 29, 2014
Messages
200
Reaction score
55
Points
28
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.85 xuống 24.6
 • Giảm giá BUY BTC từ 219.4t xuống 215.6t
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.05 xuống 23
 • Tăng giá BUY PM từ 22.85 lên 22.9
vừa giao dịch 400 USDT trên hệ thống vẫn chưa thấy phản hồi vậy ad?
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
vừa giao dịch 400 USDT trên hệ thống vẫn chưa thấy phản hồi vậy ad?
Chào bạn, bạn nhắn livechat cho bên mình mã giao dịch nha bạn
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.9 xuống 22.85
 • Giảm giá SELL BTC từ 234.8t xuống 233.9t
 • Giảm giá SELL USDT từ 24.6 xuống 24.2
 • Tăng giá BUY USDT từ 23 lên 23.05
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.95 xuống 22.9
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.1t xuống 6.1t
 • Giảm giá BUY BTC từ 223.2t xuống 222.3t
 • Giảm giá BUY USDT từ 23.1 xuống 23.05
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.8 xuống 23.75
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.2t xuống 6.1t
 • Tăng giá BUY PM từ 22.8 lên 22.85
 • Giảm giá SELL PM từ 23.45 xuống 23.4
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 229.9t lên 230.1t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 • Giảm giá BUY USDT từ 22.95 xuống 22.9
 • Tăng giá BUY ETH từ 6.3t lên 6.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.7t lên 6.8t
 • Tăng giá BUY BTC từ 229.2t lên 231.1t
 • Tăng giá SELL BTC từ 239.4t lên 240.9t
 • Tăng giá BUY ETH từ 6.2t lên 6.3t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY USDT từ 23 xuống 22.95
 • Tăng giá SELL BTC từ 241.1t lên 242.6t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.8t lên 6.8t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.7 xuống 23.6
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.3t xuống 6.3t
 • Giảm giá SELL BTC từ 242.6t xuống 240.5t
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.8t xuống 6.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.3t xuống 6.3t
 • Tăng giá SELL PM từ 23.35 lên 23.4
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.6 lên 23.65
 • Tăng giá BUY USDT từ 22.95 lên 23
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL BTC từ 241.7t lên 241.8t
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.8t xuống 6.7t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 • Giảm giá BUY BTC từ 231.1t xuống 231.1t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 • Giảm giá BUY ETH từ 6.1t xuống 6t
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.65 lên 23.75
 • Giảm giá BUY BTC từ 230t xuống 221.4t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.8 lên 23.85
 • Tăng giá SELL BTC từ 230.2t lên 231t
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.8t lên 5.9t
 • Tăng giá BUY BTC từ 220.7t lên 220.7t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY BTC từ 219.9t lên 220.9t
 • Tăng giá SELL BTC từ 229.1t lên 230.5t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.25 lên 23.3
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.9t lên 5.9t
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.3t lên 6.3t
 • Tăng giá BUY BTC từ 220.5t lên 221.6t
 • Tăng giá BUY USDT từ 23.15 lên 23.2
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL PM từ 23.35 lên 23.4
 • Tăng giá SELL USDT từ 23.8 lên 23.9
 • Giảm giá BUY BTC từ 221.6t xuống 219.9t
 • Giảm giá BUY PM từ 22.8 xuống 22.75
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Giảm giá BUY BTC từ 221.2t xuống 220.6t
 • Giảm giá BUY ETH từ 5.8t xuống 5.8t
 • Giảm giá SELL BTC từ 230.9t xuống 230.6t
 • Giảm giá SELL ETH từ 6.2t xuống 6.2t
 

santienao

Junior Member
Joined
Mar 4, 2015
Messages
20
Reaction score
279
Points
48
Insuree Balance
2500
Service Details
1|santienao89|Exchange
Phone Number
Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
ICQ
Chat with me via ICQ
santienao.com mua bán, trao đổi Bitcoin, Ethereum, USDT, PerfectMoney nhanh nhất và tỷ giá cực tốt, giao dịch tự động hoàn toàn trong vài giây. Mua bán với mọi số lượng.
 • Tăng giá SELL ETH từ 6.3t lên 6.4t
 • Tăng giá SELL BTC từ 232.2t lên 232.3t
 • Giảm giá SELL USDT từ 23.95 xuống 23.9
 • Tăng giá BUY ETH từ 5.8t lên 5.9t
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
355,658
Messages
6,236,875
Members
130,104
Latest member
ragdoll

Follow us

Top