• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy & Sell [BUY] 99999 PPVN 22.8,PIPO 23.15, PO 23.2 - All Bank

Status
Not open for further replies.
1638497767331.png
 
BUY 99999 PPVN - Rate 22.8 - AllBank
MIN 3000$
BUY PIPO (PINGPONG) 23.15,PO 23.2 - ALL BANK
MIN 5000$
Hỗ trợ nhỏ lẻ cục nhỏ rate nhỏ.(nhỏ cỡ nào cũng thu @@)
Bảo hiểm MMO4ME 1567.89$
Fee trung gian nếu cần bên sell chịu
100% teamview khi giao dịch : http://ultraviewer.net/vi/download.html
Thân ái. 🥰 🥰 🥰
 
BUY 99999 PPVN - Rate 22.8 - AllBank
MIN 3000$
BUY PIPO (PINGPONG) 23.15,PO 23.2 - ALL BANK
MIN 5000$
Hỗ trợ nhỏ lẻ cục nhỏ rate nhỏ.(nhỏ cỡ nào cũng thu @@)
Bảo hiểm MMO4ME 1567.89$
Fee trung gian nếu cần bên sell chịu
100% teamview khi giao dịch : http://ultraviewer.net/vi/download.html
Thân ái. 🥰 🥰 🥰
 
BUY 99999 PPVN - Rate 22.8 - AllBank
MIN 3000$
BUY PIPO (PINGPONG) 23.15,PO 23.2 - ALL BANK
MIN 5000$
Hỗ trợ nhỏ lẻ cục nhỏ rate nhỏ.(nhỏ cỡ nào cũng thu @@)
Bảo hiểm MMO4ME 1567.89$
Fee trung gian nếu cần bên sell chịu
100% teamview khi giao dịch : http://ultraviewer.net/vi/download.html
Thân ái. 🥰 🥰 🥰
 
BUY 99999 PPVN - Rate 22.8 - AllBank
MIN 3000$
BUY PIPO (PINGPONG) 23.15,PO 23.2 - ALL BANK
MIN 5000$
Hỗ trợ nhỏ lẻ cục nhỏ rate nhỏ.(nhỏ cỡ nào cũng thu @@)
Bảo hiểm MMO4ME 1567.89$
Fee trung gian nếu cần bên sell chịu
100% teamview khi giao dịch : http://ultraviewer.net/vi/download.html
Thân ái. 🥰 🥰 🥰
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
398,122
Messages
6,888,209
Members
159,320
Latest member
giah4n

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week

Back
Top Bottom