• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy [BUY] 5k ppvn - rate 22.3 - all bank

Status
Not open for further replies.

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Mình cần mua ppvn checkout hàng ngày, yêu cầu check nguồn sạch
Dưới 500 $ rate :22$
Trên 500$ rate : 22.3 $
Bấm liên hệ Skype hoặc Tele bên cạnh
Cảm ơn cả nhà

Link topic cũ :
https://mmo4me.com/threads/buy-5k-ppvn-rate-22-4-all-bank.425098
 
Last edited:

anonymoux

Junior
Joined
May 26, 2013
Messages
108
Reactions
46
MR
0.214
Insuree Balance
0
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
đang gd với chủ topic 140
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
chào sáng mùng 1
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
hết mùng 2
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
lên mùng 3
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

UnoHosting

Junior
Joined
Jun 11, 2013
Messages
77
Reactions
20
MR
0.359
Insuree Balance
0
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
done 750ppvn nhanh gọn
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
Chào đầu tuần
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype
lên ngày mới
 

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

K20

Junior
Pre-verified
Joined
Jun 5, 2015
Messages
244
Reactions
107
MR
0.816
Insuree Balance
91469|299|USDT
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Skype
Chat with me via Skype

chechen12

Senior
Joined
Feb 1, 2013
Messages
462
Reactions
180
MR
0.000
Insuree Balance
0
Đang gd 35$ paypal
 

chechen12

Senior
Joined
Feb 1, 2013
Messages
462
Reactions
180
MR
0.000
Insuree Balance
0
GD cancel, cảm ơn vì sự nhiệt tình:)
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week