1. Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
  • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
  • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
  Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Buy [BUY] 20k USDT 22.8 - VCB, SCB

Discussion in 'Money Exchange' started by dsdcxcx, Dec 26, 2017.

Thread Status:
Not open for further replies.
Moderators: danhmay24h
 1. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Thông Tin bank

  VCB: 0341*****7314 Pham Van Long
  VCB: 0341*****1578 Pham Van Luan


  User name WEX : longdkk


  Liên Hệ

  https://www.facebook.com/longpham197 skype, icq hoặc SDT: 01627689057
   
  Last edited: May 12, 2018
 2. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 25 USDT 25 [SELL] WEX 26 - VCB
   
 3. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 25 USDT 25 [SELL] WEX 26 - VCB
   
 4. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [SELL] WEX 25.6 USDT 25.4 - VCB
   
 5. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24.6 USDT 24.6 - VCB
   
 6. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24.8 USDT 24.5 - VCB
   
 7. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24.5 USDT 24.5 - VCB
   
 8. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24.5 USDT 24.5 - VCB
   
 9. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24 USDT 24 - VCB
   
 10. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 23.6 USDT 23.6 - VCB
   
 11. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 23.7 USDT 23.7 - VCB
   
 12. Junpyotn

  Junpyotn Newbie

  Joined:
  Jun 1, 2012
  Messages:
  16
  Likes Received:
  6
  23k usdt rate 239 lấy k em yêu ơi
   
 13. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 23.7 USDT 23.7 - VCB
   
 14. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 15. dazinang3

  dazinang3 Newbie

  Joined:
  Dec 27, 2017
  Messages:
  0
  Likes Received:
  0
  Đang giao dịch với Phạm Long. Facebook của mình Kan Nguyễn
  Mua usdt rate 24.5, tổng số tiền 97tr đồng
   
 16. thanhtamdc

  thanhtamdc Junior Member

  Joined:
  Jan 9, 2014
  Messages:
  75
  Likes Received:
  31
  Đang giao dịch 8396.493 USDT
  FB: fb.com/dct.tam
   
 17. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
 18. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 23.7 USDT 23.7 - VCB
   
 19. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 23.7 USDT 23.7 - VCB
   
 20. dsdcxcx

  dsdcxcx Senior Member Verified

  Joined:
  Sep 27, 2015
  Messages:
  681
  Likes Received:
  184
  Insuree Balance:
  1000
  Service Details:
  1||Exchange
  Phone Number:
  Call me!
  Facebook:
  Follow me on Facebook
  Skype:
  Chat with me via Skype
  Exchange [BUY] WEX 24 USDT 24 - VCB
   
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page