Exchange BossPm.com Hệ thống giao dịch PM,BTCE,BITCOIN tự động, uy tín, rate tốt

Discussion in 'Small' started by hoangsonx, Jun 9, 2017.

 1. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,100
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,550
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,700


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,060
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,000


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 186, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 211, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 2. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,200
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,650
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,700


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,960
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,000


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 179, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 205, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 3. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,200
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,650
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,700


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,110
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,000


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 183, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 208, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 4. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,200
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,650
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,700


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,410
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,050


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 173, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 204, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 5. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,000
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,700


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,760
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,850


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 177, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 203, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 6. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,000
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,700


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,210
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,100


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 176, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 201, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 7. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,000
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,700


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,160
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 181, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 213, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 8. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,970
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,700


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,760
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 186, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 213, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 9. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,970
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,700


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,910
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 189, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 215, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 10. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,900
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,660
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,900


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 180, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 208, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 11. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,900
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,010
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,750


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 184, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 208, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 12. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,900
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,010
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,800


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 183, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 208, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 13. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,640


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,010
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,900


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 185, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 211, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 14. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,900
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,640


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,010
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,050


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 194, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 222, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 15. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,910
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,640


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,800
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,310
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,350


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 202, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 230, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 16. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,910
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,300
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,330
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,250


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 206, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 234, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 17. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,910
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,300
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,080
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,290


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 214, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 244, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 18. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,910
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,600


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,300
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,330
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,390


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 214, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 244, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 19. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,850
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,500


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,300
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,330
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,390


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 212, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 241, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   
 20. hoangsonx
  Chat with me

  hoangsonx Member Pre-verified

  Joined:
  Nov 19, 2013
  Messages:
  89
  Likes Received:
  116
  Insuree Balance:
  494.3|WEX
  Service Details:
  1||Exchange

  Tỉ giá mới cập nhật hiện tại

  ==========>>> Perfect Money <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 21,850
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 22,500


  ==========>>> Perfect Money Euro <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 23,300
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 25,950


  ==========>>> WEX Code USD <<<==========
  [BUY] 1$ -> 10.000$ - 22,330
  [SELL]1$ -> 10.000$ - 23,440


  ==========>>> BitCoin BTC<<<==========
  [BUY] 1bit -> 10bit - 214, tr
  [SELL] 1bit -> 10bit - 244, tr

  Hệ thống trao đổi mua bán PM,BTCE, BITCOIN hoàn toàn tự động

  TRUY CẬP DỊCH VỤ MUA BÁN PM
  WWW.BOSSPM.COM


  Dịch vụ mua bán pm, mua ban pm, mua ban wex, mua ban bitcoin uy tín giá rẻ nhanh chóng!​

  Chúng tôi cam kết rate tốt nhất thị trường!
  Địa điểm mua bán trao đổi tiền ảo bình ổn giá!
   

Share This Page