SCAM Blackcryptomining - blackcryptomining.com

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."Site đang chạy và đang trả, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...3% daily for 33 days
Plan Amount Spent ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $11.00 - $332.00 1.00
Plan 2 $333.00 - $776.00 1.50
Plan 3 $777.00 - $1110.00 2.50
Plan 4 $1111.00 - $55555.00 5.00

144% after 1 day
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $11.00 - $332.00 101.00
Plan 2 $333.00 - $776.00 101.50
Plan 3 $777.00 - $1110.00 102.50
Plan 4 $1111.00 - $1776.00 105.00
Plan 5 $1777.00 - $3332.00 111.00
Plan 6 $3333.00 - $5554.00 122.00

444% after 5 days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $11.00 - $332.00 106.00
Plan 2 $333.00 - $776.00 109.00
Plan 3 $777.00 - $1110.00 115.00
Plan 4 $1111.00 - $1776.00 130.00
Plan 5 $1777.00 - $3332.00 200.00
Plan 6 $3333.00 - $5554.00 255.00

999% after 11 days
Plan Amount Spent ($) Profit (%)
Plan 1 $11.00 - $332.00 114.00
Plan 2 $333.00 - $776.00 121.00
Plan 3 $777.00 - $1110.00 135.00
Plan 4 $1111.00 - $1776.00 177.00
Plan 5 $1777.00 - $3332.00 277.00
Plan 6 $3333.00 - $5554.00 555.00

SSL Encryption
DDos Protection

Check GoldCoders' HYIP Manager License

blackcryptomining.com - Licensed
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET NS3.DDOS-GUARD.NET
NS4.DDOS-GUARD.NET NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, ETH,...

Deposit:
FIMJuVe.png


THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY

 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:28 26.06.21. Batch: 401814704.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 08:22 29.06.21. Batch: 402330998.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 08:24 29.06.21. Batch: 402331306.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:29 30.06.21. Batch: 402528847.

Thanks admni
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:16 02.07.21. Batch: 403438770.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:18 02.07.21. Batch: 403439252.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 04:51 03.07.21. Batch: 403593491.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 20:00 04.07.21. Batch: 403927912.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:39 06.07.21. Batch: 404283330.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 14:39 06.07.21. Batch: 404283386.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 08:04 07.07.21. Batch: 404426671.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:48 08.07.21. Batch: 404664739.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 07:05 09.07.21. Batch: 404821746.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.83 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:24 09.07.21. Batch: 404941903.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 08:48 11.07.21. Batch: 405233112.

Thanks admin
 

NewlineH

Junior
Joined
May 3, 2020
Messages
308
Reactions
2
MR
0.064
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2021-07-12 01:53:44 PM
Amount: $0.30
Batch: 405440278
From Account: U23462038
Memo: API Payment. Withdraw to NewlineHyip.com from blackcryptomining.com


Thank you admin
Join now please
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 10:58 12.07.21. Batch: 405440283.

Thanks admin
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,396
MR
0.306
Paid:

The amount of 0.83 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23462038->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 18:32 13.07.21. Batch: 405734465.

Thanks admin
 

NewlineH

Junior
Joined
May 3, 2020
Messages
308
Reactions
2
MR
0.064
WITHDRAW COMPLETE

Date: 2021-07-14 08:14:33 AM
Amount: $0.30
Batch: 405795992
From Account: U23462038
Memo: API Payment. Withdraw to NewlineHyip.com from blackcryptomining.com


Thank you admin
Join now please
 

Announcements

Forum statistics

Threads
383,304
Messages
6,679,153
Members
148,856
Latest member
Cout1191023

Most viewed of week

Most viewed of week