SCAM Bitex - Bitex.biz

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin/owner project!!!

Dự án:
Bitex

Ngày bắt đầu- May 27, 2020

Kế hoạch đầu tư:
101.5% AFTER 1 DAY

Chấp nhận thanh toán- PM

Đầu tư tối thiểu- $10

Phương thức thanh toán: Thủ công

Hoa hồng giới thiệu- 1%

Tham gia đăng ký dự án và đầu tư ở đây>>>

Bằng chứng đầu tư của tôi:

 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:33 15.06.20. Batch: 319256024.

Thánk admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:15 16.06.20. Batch: 319407944.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 07:23 17.06.20. Batch: 319563805.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 01:35 18.06.20. Batch: 319685509.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:49 18.06.20. Batch: 319737762.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:15 19.06.20. Batch: 319868169.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:42 20.06.20. Batch: 319992193.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 02:53 20.06.20. Batch: 319958402.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:12 21.06.20. Batch: 320123739.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 19:42 20.06.20. Batch: 320064517.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:21 22.06.20. Batch: 320272554.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 15:32 21.06.20. Batch: 320154265.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:45 23.06.20. Batch: 320434191.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Hero
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,504
Reactions
158
MR
0.00
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 23:38 22.06.20. Batch: 320343144.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:40 24.06.20. Batch: 320573533.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:23 25.06.20. Batch: 320707270.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 22:37 26.06.20. Batch: 320891190.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
53,687
Reactions
1,389
MR
0.00
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:53 27.06.20. Batch: 320986717.

Thanks admin
 
Last edited:

List4HYIP

Junior
Joined
May 19, 2020
Messages
3,366
Reactions
7
MR
0.00
My deposit:

The amount of 70 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U*->U23320342. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitex.biz User List4Hyip_com.. Date: 02:59 28.06.20. Batch: 321028749.
 

Forum statistics

Threads
358,925
Messages
6,333,215
Members
135,867
Latest member
hung4497

Forum statistics

Threads
358,925
Messages
6,333,215
Members
135,867
Latest member
hung4497