SCAM Bitex - Bitex.biz

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin/owner project!!!

Dự án:
Bitex

Ngày bắt đầu- May 27, 2020

Kế hoạch đầu tư:
101.5% AFTER 1 DAY
Chấp nhận thanh toán- PM

Đầu tư tối thiểu- $10

Phương thức thanh toán: Thủ công

Hoa hồng giới thiệu- 1%

Tham gia đăng ký dự án và đầu tư ở đây>>>

Bằng chứng đầu tư của tôi:

 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:33 15.06.20. Batch: 319256024.

Thánk admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 06:15 16.06.20. Batch: 319407944.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.85 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 07:23 17.06.20. Batch: 319563805.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
nEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 01:35 18.06.20. Batch: 319685509.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:49 18.06.20. Batch: 319737762.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:15 19.06.20. Batch: 319868169.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 09:42 20.06.20. Batch: 319992193.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 02:53 20.06.20. Batch: 319958402.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 11:12 21.06.20. Batch: 320123739.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 19:42 20.06.20. Batch: 320064517.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 13:21 22.06.20. Batch: 320272554.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 15:32 21.06.20. Batch: 320154265.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:45 23.06.20. Batch: 320434191.

Thanks admin
 
Last edited:

pbhyipscom

Senior Member
Joined
Aug 14, 2014
Messages
8,323
Reaction score
160
Points
63
Skype
Chat with me via Skype
Google Plus
Follow me on Google Plus
NEW Payment Received:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U23320342->U4888473. Memo: API Payment. Withdraw to PBHYIPSINFO from bitex.biz.. Date: 23:38 22.06.20. Batch: 320343144.
 

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:40 24.06.20. Batch: 320573533.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 15:23 25.06.20. Batch: 320707270.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 22:37 26.06.20. Batch: 320891190.

Thanks admin
 
Last edited:

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
52,055
Reaction score
1,386
Points
113
Paid:

The amount of 0.75 USD has been deposited to your account.
Accounts: U23320342->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from

Date: 16:53 27.06.20. Batch: 320986717.

Thanks admin
 
Last edited:

List4HYIP

Junior Member
Joined
May 19, 2020
Messages
563
Reaction score
1
Points
18
My deposit:

The amount of 70 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U*->U23320342. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to bitex.biz User List4Hyip_com.. Date: 02:59 28.06.20. Batch: 321028749.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
356,720
Messages
6,261,861
Members
130,837
Latest member
hoangthilien

Follow us

Top