HYIP Bitcoin7x.com - Lãi giờ - 16% hàng giờ cho 7 giờ

xetang

Hero
Verified
Joined
Jul 2, 2012
Messages
2,527
Reactions
1,399
MR
0.785
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!


Site mới, đầy đủ SSL, DDos, Licensed,...16% - 25% Hourly For 7 Hours
Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $200.00 16.00
Plan 2 $201.00 - $250.00 18.00
Plan 3 $251.00 - $500.00 20.00
Plan 4 $501.00 - $1000.00 23.00
Plan 5 $1001.00 - $2500.00 25.00

8% - 20% Hourly For 17 Hours

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $250.00 8.00
Plan 2 $251.00 - $500.00 10.00
Plan 3 $501.00 - $1000.00 15.00
Plan 4 $1001.00 - $2000.00 18.00
Plan 5 $2001.00 - $2500.00 20.00

6% - 15% Hourly For 27 Hours

Plan Amount Spent ($) Hourly Profit (%)
Plan 1 $1.00 - $1000.00 6.00
Plan 2 $1001.00 - $2000.00 8.00
Plan 3 $2001.00 - $2500.00 10.00
Plan 4 $2501.00 - $5000.00 13.00
Plan 5 $5001.00 - $25000.00 15.00

SSL Encryption
DDos Protection
Check GoldCoders' HYIP Manager License
bitcoin7x.com - Licensed
NS DORTHY.NS.CLOUDFLARE.COM THEO.NS.CLOUDFLARE.COM
DORTHY.NS.CLOUDFLARE.COM THEO.NS.CLOUDFLARE.COM

Accept: PM, Payeer, Bitcoin, Litecoin, Dogecoin, ETH, BCH, DASH,...

Deposit:
1573002501735.png


Link ko ref, ko rcb: https://bitcoin7x.com/

THAM GIA KIẾM TIỀN Ở ĐÂY 
Instant Paying:

The amount of 6.04 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 00:25 06.11.19. Batch: 288299083.

+ 1.18 USD

Date: 06.11.2019 04:16:59
ID: 886311060
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.18 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 1.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 00:45 06.11.19. Batch: 288299720.

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 01:01 06.11.19. Batch: 288300274.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7.49 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 01:23 06.11.19. Batch: 288301031.

+ 1.78 USD

Date: 06.11.2019 05:11:15
ID: 886320343
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.78 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 01:23 06.11.19. Batch: 288301039.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7.93 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 04:10 06.11.19. Batch: 288308199.

+ 3.04 USD

Date: 06.11.2019 09:49:05
ID: 886395616
Details: anonim → P4690642
Amount: 3.04 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2.52 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 06:17 06.11.19. Batch: 288317731.

The amount of 4.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 05:18 06.11.19. Batch: 288312644.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 07:56 06.11.19. Batch: 288328831.

+ 2.55 USD

Date: 06.11.2019 11:28:11
ID: 886435767
Details: anonim → P4690642
Amount: 2.55 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 3.24 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 08:59 06.11.19. Batch: 288338237.

The amount of 3.72 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 07:55 06.11.19. Batch: 288328688.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7.96 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 10:13 06.11.19. Batch: 288351599.

+ 1.30 USD

Date: 06.11.2019 12:32:41
ID: 886465655
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.30 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 5.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 13:45 06.11.19. Batch: 288385304.

Thanks admin
 
Instant Paying;

The amount of 7.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 14:08 06.11.19. Batch: 288389378.

+ 1.90 USD

Date: 06.11.2019 17:40:38
ID: 886614052
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.90 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 3 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 14:09 06.11.19. Batch: 288389521.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7.8 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 16:28 06.11.19. Batch: 288415711.

+ 1.66 USD
Date: 06.11.2019 19:57:36
ID: 886684494
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.66 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 0.82 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 22:56 06.11.19. Batch: 288462135.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 8.95 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 01:21 07.11.19. Batch: 288468698.

+ 1.22 USD

Date: 07.11.2019 02:28:47
ID: 886831913
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.22 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 01:22 07.11.19. Batch: 288468714.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7.2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 04:44 07.11.19. Batch: 288477677.

+ 1.63 USD

Date: 07.11.2019 04:56:01
ID: 886857656
Details: anonim → P4690642
Amount: 1.63 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 04:44 07.11.19. Batch: 288477706.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 7 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com..
Date: 08:06 07.11.19. Batch: 288495944.

The amount of 2.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com..
Date: 05:59 07.11.19. Batch: 288482930.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 5.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 10:55 07.11.19. Batch: 288521241.

+ 0.49 USD

Date: 07.11.2019 11:39:12
ID: 886978756
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.49 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 10:56 07.11.19. Batch: 288521286.

Thanks admin
 
Instant Paying:

The amount of 5.5 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 10:55 07.11.19. Batch: 288521241.

+ 0.49 USD

Date: 07.11.2019 11:39:12
ID: 886978756
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.49 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

The amount of 2 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com.. Date: 10:56 07.11.19. Batch: 288521286.

Thanks admin
Sư huynh tank phải chăng BTC đang biến động nó k pay hả a e k thấy 1 thanh toán nào BTC hết toàn PM với Payee @@
 
Instant Paying:

The amount of 7.6 USD has been deposited to your account.
Accounts: U14175307->U4603107. Memo: API Payment.
Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com..
Date: 13:37 07.11.19. Batch: 288544295.

+ 0.39 USD

Date: 07.11.2019 14:28:46
ID: 887056571
Details: anonim → P4690642
Amount: 0.39 USD
Comment: Withdraw to hyiptank from bitcoin7x.com

Thanks admin
 

Announcements

Forum statistics

Threads
407,609
Messages
6,981,371
Members
165,474
Latest member
lapnhan
Back
Top Bottom