• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Bán ít kênh bkt, chưa bkt, cho nhà cái thuê Banner Quảng Cáo!!!

Status
Not open for further replies.
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
389,643
Messages
6,778,046
Members
153,393
Latest member
tmhkac

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week