• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên sản phẩm - Giá tốt nhất - Ngân hàng giao dịch
    • Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, Tên sản phẩm - Giá tốt nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên sản phẩm sang Số lượng Tên sản phẩm
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell Bán, bơm account Twitter (có nhận CTV. Đại lý) cổ từ 0 đến 5k followers giá min 60. Vcb

Status
Not open for further replies.
Status
Not open for further replies.

Announcements

Forum statistics

Threads
403,740
Messages
6,939,569
Members
163,291
Latest member
bethanylowery
Back
Top Bottom