Bounty Awardpool dự án bên Celo ae tham gia đăng ký sau có thể đc airdrop khá là ngon.

Rút về sàn
.
Giá trị 1 Coin
.
Nhập Ref được gì
.
Yêu cầu phải tuyển Ref
.
Link Bot
.
Link dự án Coin
.

bach886

Newbie
Joined
Sep 4, 2021
Messages
0
Reactions
3
MR
0.006
Awardpool dự án bên Celo ae tham gia đăng ký sau có thể đc airdrop rất ngon
- Bước 1: vào link https://url.awardpool.com/Ges4Fth
- Bước 2 : đăng ký bằng email
- Bước 3 : vào Earn Rewards -> Introducting Awardpool Pool có thể điền "I really feel the project is very interesting"
. Trả lời các câu hỏi theo thứ tự
- finnegan
- Ham Sandwich
- Celo requires more energy than other blockchains
- Award pool will fix your car
- Start an outboard motor in one pull with a thunderstorm approaching
- All of the above.
Những kèo như thế này khá là hiếm và khi có airdrop thường rất ngon có thể lên tới vãi trăm, vài ngàn $ ae đừng bỏ qua nhé.
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week