PTC Autoclick-all-ptc-bux-gen4-sites

Discussion in 'MMO's Job Market' started by angelitayobin, Apr 29, 2011.

Moderators: emyeusss7, tunvit, WebService
 1. angelitayobin
  Chat with me

  angelitayobin Member

  Joined:
  Apr 18, 2011
  Messages:
  2
  Likes Received:
  1
  (Autoclick-all-bux-PTC-Gen4-sites) Đã có Autoclick cho site Gen4:

  Autoclick-All-PTC-Bux-Gen4-sites,Bạn sẽ không thực sự dang xem quảng cáo.Quảng cáo được tải nhanh hơn, bởi vì nó sẽ bỏ qua cac tag quảng cáo. hình anh, css, js, swfs files vv..sẽ không được load,bạn sẽ tiết kệm được băng thông.Đai ý là có thể mở cùng lúc bao nhiêu quảng cáo tuỳ thích! :)
  Đây là một phần mở rộng của Firefox nên để chạy tiện ích bạn cần có Firefox:
  Download Here
  Code:
  http://mirror.opensourcehub.com/pub/mozilla.org//firefox/releases/3.6.13/win32/en-US/Firefox%20Setup%203.6.13.exe
  Download GreaseMonkey

  Download Here
  Code:
  https://addons.mozilla.org/firefox/downloads/latest/748/addon-748-latest.xpi?src=addondetail
  
  Retart FireFox Download userscript Autoclick All Bux Gen 4:
  Download Here
  Code:
  http://userscripts.org/scripts/source/101973.user.js
  Download phần bổ trợ xong kéo thả vào FirFox để cài đặt
  Download Here[/b
  Code:
  ]  http://download702.mediafire.com/pvvic06os0kg/h93vqsg9ordq6cb/Autoclick-All-Gen4-Sites.xpi
  or
  Code:
  http://dl.box.net/dl/718829453/6cbac782276ca98e0b2623f1cffde8b8?a=313c5295f80c876ada795f3bfe7fbb22&m=10.12.30.55,11211&x=1&c=d497dbd34357ba2639dd50b095c79cb5
  Các bạn sử dụng Roboform và bookmarks để đăng nhập nhanh chóng nha : ] .Hình ảnh minh hoạ phía dưới.
  Roboform:
  Downoad Here
  Code:
  http://www.roboform.com/dist/RoboForm-2Go-Setup.exe
  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/cVKhM2fkiPLKDBJnOO5ZvLg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS9JzGNcI/AAAAAAAAAE8/J2FDol--dCQ/s144/minh%20hoa%2005.jpg" height="144" width="116" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/aIkpb3q1VLdLesFejU1BJbg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS9LPkRZI/AAAAAAAAAE4/jKS-F16GTj4/s144/minh%20hoa%2006.jpg" height="137" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/hUgtOTxYx_SM9J8UZkEOo7g6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS8ABSnkI/AAAAAAAAAEo/bU2ClQG1oeg/s144/minh%20hoa.jpg" height="72" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/8wPH-YDB0Xrx3LfpSzvGcrg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS92fBI_I/AAAAAAAAAFA/ddN-3tSH3FA/s144/minh%20hoa%2008.jpg" height="68" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/f4A8zQLSsb4XhVFPMzKfk7g6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS9x5bCnI/AAAAAAAAAFE/F73r4errUck/s144/minh%20hoa%2009.jpg" height="84" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/mHMFcgCOKjjWlvSyiLnfgbg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS-Su0QVI/AAAAAAAAAFI/7zNDccBtA-8/s144/minh%20hoa%2010.jpg" height="87" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Far0SnX1JIRky8Y8bRaKvLg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS8s6Mh2I/AAAAAAAAAEw/qTqeaNnQzdc/s144/minh%20hoa%2002.jpg" height="115" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/3kZkFXxOqGv1ypGnTwdMTLg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS8bg5b2I/AAAAAAAAAEs/pHK7927PBiY/s144/minh%20hoa%2003.jpg" height="95" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  Bookmarks:
  Download Here
  Code:
  http://dl.box.net/dl/719005318/609fea4962c39500f617ff4fbef7e717?a=87c58b9859ac1dc62d130d549a01650a&m=10.12.30.55,11211&x=1&c=152f1f7bfd8c250fa0d127216de1a019
  or
  Code:
  http://download934.mediafire.com/qa4gdosaiayg/tdpcl20fp9houwn/bookmarks.rar
  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/c5wfNp7XCO0HcgTaFguNxLg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS-kIw0-I/AAAAAAAAAFQ/dQoMUhhHhW8/s144/minh%20hoa%2012.jpg" height="86" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/ZvCX2qfTjlP4hWWElViUaLg6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS-goRQAI/AAAAAAAAAFM/qpwl744MzvU/s144/minh%20hoa%2011.jpg" height="103" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NU-bD6xO7QAA5f4JqP6dPC89hASt7lAKBce-6b9RmU8?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/Taue3o_fCfI/AAAAAAAAAEA/f86-VtNZzOI/s144/01.jpg" height="116" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC?authkey=Gv1sRgCPWDzuzTudK0Ew&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  Nhận diện Gen4 bux


  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/Rq-cbVfWhvdnmtCmbECQNVv-KphYNGHK-xPLzDxf-Vw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TbonMa3w8gI/AAAAAAAAAFs/UQsvLR9-P-A/s144/001.jpg" height="33" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/29042011?authkey=Gv1sRgCNH4suf1i_eJew&feat=embedwebsite">29-04-2011</a></td></tr></table>

  Hoặc có khung đăng nhập gần giống thế này

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/luz0oly1YkVWcQHZsQSNui89hASt7lAKBce-6b9RmU8?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TaufAE4cT9I/AAAAAAAAAEQ/LN2etl_i7_g/s144/08.jpg" height="135" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC?authkey=Gv1sRgCPWDzuzTudK0Ew&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  Có cái này thì Gen4 chắc rồi

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/0Xo5eJHImXDM7lad3OvXQy89hASt7lAKBce-6b9RmU8?feat=embedwebsite"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/Taue2dxT4OI/AAAAAAAAAD4/GVFB1yVehMk/s144/03.jpg" height="76" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC?authkey=Gv1sRgCPWDzuzTudK0Ew&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  Bạn tìm cho mình các Gen4 uy tín để autoclick nha càng nhiều thì thu nhập càng lớn : ]

  Autoclick ALL GEN4


  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/NU-bD6xO7QAA5f4JqP6dPC89hASt7lAKBce-6b9RmU8?feat=embedwebsite"><img src="https://lh5.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/Taue3o_fCfI/AAAAAAAAAEA/f86-VtNZzOI/s144/01.jpg" height="116" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC?authkey=Gv1sRgCPWDzuzTudK0Ew&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>

  <table style="width:auto;"><tr><td><a href="https://picasaweb.google.com/lh/photo/7GWJ1WaJseLpbAZC9E4H17g6vo38tqxitHdmTTcD0Cw?feat=embedwebsite"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/_ol7HUZig3BA/TboS9Ok3yWI/AAAAAAAAAE0/Sp8o44R32hA/s144/minh%20hoa%2004.jpg" height="105" width="144" /></a></td></tr><tr><td style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-align:right">Từ <a href="https://picasaweb.google.com/110948424654167859273/GEN4PTC02?authkey=Gv1sRgCO660NXCo_Xp-AE&feat=embedwebsite">GEN4 PTC</a></td></tr></table>


  Các bạn cần các loại ví điện tử sau:
  Paypal
  Code:
  https://www.paypal.com
  AlertPay
  Code:
  https://www.alertpay.com
  Liberty Reserve
  Code:
  https://www.libertyreserve.com
  

  LIST-GEN4-BUX-PTC-SITES

  Code:
  http://buxmin.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://chasebux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://solobux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://neobuxer.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://www.bigtimebux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://www.gatorbux.net/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://labpay.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://eu-bux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://jcbbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://slambucks.com/register.php?ref=huunghi1208
  

  Code:
  http://buxtoyou.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://www.willbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://ganhandocomcliques.com.br/login.php
  Code:
  http://foibux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://kazanbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://omegabux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://www.efectivebux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://roll-bux.info/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://hifibux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://nuestrobux.com/register.php?ref=huunghi1208


  Code:
  http://www.rastabux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://www.affiligal.com/web/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://www.ayanbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://actionbux.info/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://ruhibux.in/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://arbux.net/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://btplatinum.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://bux9.co.cc/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://cliquemoney.com.br/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://buxology.net/register.php?ref=huunghi1208

  Code:
  http://clubptc.com.br/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://click.networkgate.info/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://dssmoney.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://deltabux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://coolptc.org/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://dinheiroclique.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://freecashofferads.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://futurbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://fin-ptc.co.cc/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://globobux.com/register.php?ref=huunghi1208


  Code:
  http://goodkarmaclicks.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://guaranteed2bpaid.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://hardbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://mariabux.redesuper.tk/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://www.winnerbux.com/new/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://ptc-romania.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://pouringbux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://ptc.wtch.in/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://regnowads.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://sexyptc.com/register.php?ref=huunghi1208


  Code:
  http://vesiclix.co.cc/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://primebux.info/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://viobux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://zarabiajprzezinternet.pl/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  https://zakeyclix.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://instant-bux.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://clickspago.com/register.php?ref=huunghi1208
  Code:
  http://thebux.net/register.php?ref=huunghi1208
   
 2. Thiên Thiên Vũ
  Chat with me

  Thiên Thiên Vũ Member

  Joined:
  Apr 1, 2011
  Messages:
  944
  Likes Received:
  299
  là sao không hiểu gì hết.
   
 3. nghiavnn
  Chat with me

  nghiavnn Member

  Joined:
  Mar 18, 2011
  Messages:
  301
  Likes Received:
  47
  Viết gì chả hiểu
   

Share This Page