SCAM Amadeus Bank - amadeusbank.com

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
"Đầu tư luôn có 1 mức độ rủi ro nhất định. Các nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ mức độ rủi ro trước khi ra quyết định đầu tư."

I'm not admin

– Ngày bắt đầu: 03/01/2020.
– Lợi nhuận 2.1% hàng ngày trong 15 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 31.5%.
– Chấp nhận cổng thanh toán: PerfectMoney, Payeer, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Bitcoin Cash & DOGE.
– Đầu tư tối thiểu: 25 USD.
– Rút tiền tối thiểu: 1 USD với Perfect Money, Payeer & 5 USD với Crypto.
– Xử lí thanh toán thủ công với thời gian chờ tối đa 48 giờ.
– Hoa hồng giới thiệu cơ bản: 8%- 3%- 2%.
– RCB: 4% tiền gửi
– Bảo hiểm: 800$ (Từ ngày 03/01 – 03/02/2020)
– Đăng kí tài khoản: TẠI ĐÂYGói đầu tư

Cập nhật ngày 27/01/2020, Amadeus Bank thay đổi kể hoạch đầu tư

=> KẾ HOẠCH MỚI:

→ Đầu tư từ 25 USD đến 1,000 USD. Tổng nhận 105% sau 1 ngày.

→ Đầu tư từ 25 USD đến 1,000 USD. Tổng nhận 130% sau 5 ngày.
→ Đầu tư từ 25 USD đến 1,000 USD. Tổng nhận 180% sau 10 ngày.
→ Đầu tư từ 25 USD đến 1,000 USD. Tổng nhận 320% sau 20 ngày.


=> KẾ HOẠCH CŨ

– Kế hoạch Dynamic deposit: Đầu tư từ 25 USD đến 100,000 USD. Lợi nhuận 2.1% hàng ngày trong 15 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 31.5%.
– Kế hoạch Savings for Child’s Future: Đầu tư từ 500 USD đến 100,000 USD. Lợi nhuận 2.5% hàng ngày trong 30 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 75%.

Kế hoạch Investment funds: Đầu tư từ 1,000 USD đến 100,000 USD. Lợi nhuận3% hàng ngày trong 60 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 180%.
Kế hoạch Derivative instruments (Future, Options): Đầu tư từ 10,000 USD đến 100,000 USD. Lợi nhuận 3.5% hàng ngày trong 100 ngày, hoàn gốc cuối chu kì đầu tư. Lợi nhuận 350%.Bằng chứng gửi tiền


 
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!
Last edited:

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 20 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 05:51 04.01.20. Batch: 296740177.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 85.02 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 05:21 05.01.20. Batch: 296868621.

The amount of 20.3 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 12:10 04.01.20. Batch: 296786365.

The amount of 13 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 08:44 05.01.20. Batch: 296885838.

The amount of 12.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 10:09 05.01.20. Batch: 296897559.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 2 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 19:42 07.01.20. Batch: 297245664.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 44.75 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank (http://amadeusbank.com/). com.. Date: 07:01 07.01.20. Batch: 297146890.

The amount of 20 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank (http://amadeusbank.com/). com.. Date: 07:04 07.01.20. Batch: 297147120.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 9.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 08:11 08.01.20. Batch: 297290942.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 68.53 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 08:11 08.01.20. Batch: 297290970.

The amount of 2.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 19:52 08.01.20. Batch: 297385455.

The amount of 15.52 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 07:33 09.01.20. Batch: 297425733.

The amount of 35 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 07:33 09.01.20. Batch: 297425750.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 20.22 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 18:04 09.01.20. Batch: 297515917.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 6 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 18:05 09.01.20. Batch: 297516042.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 4.17 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 08:21 10.01.20. Batch: 297574057.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 12.52 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 06:33 11.01.20. Batch: 297701392.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 10.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 14:07 11.01.20. Batch: 297766936.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 3.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 12:33 12.01.20. Batch: 297890991.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 50 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U** Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 08:20 13.01.20. Batch: 297992976.

The amount of 22.82 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 08:20 13.01.20. Batch: 297992937.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 2.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 10:18 13.01.20. Batch: 298008770.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 12.5 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 20:18 13.01.20. Batch: 298082858.

The amount of 10.03 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 07:27 14.01.20. Batch: 298122279.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 3.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 10:55 14.01.20. Batch: 298155108.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 1.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 08:01 15.01.20. Batch: 298273859.
 

InstantMonitorCom

Junior Member
Joined
Oct 11, 2019
Messages
19,868
Reaction score
26
Points
48
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Payment, thanks admin!
The amount of 1.55 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U19811025. Memo: API Payment. Withdraw to InstantMonitorCom from amadeusbank.com.. Date: 12:33 16.01.20. Batch: 298452362.
 

mrhip94

Junior Member
Joined
Mar 4, 2017
Messages
597
Reaction score
40
Points
28
Phone Number
Call me!
Telegram
Chat with me via Yahoo Messenger
Facebook
Follow me on Facebook
The amount of 12.52 USD has been deposited to your account. Accounts: U22153786->U**. Memo: API Payment. Withdraw to hc4mamadeus from amadeusbank. com.. Date: 07:06 17.01.20. Batch: 298545398.
 

Announcements

Advertises

Forum statistics

Threads
359,134
Messages
6,343,486
Members
132,262
Latest member
Lori165

Follow us

Top