HYIP Alt-trade - alt-trade.com

raul7real_90

Junior
Joined
Apr 2, 2011
Messages
92
Reactions
7
MR
0.000
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
Chú ý: Hình thức đầu tư có rủi ro. Các nhà đầu tư phải cân nhắc kỹ trước khi ra quyết định!

partner-en.jpg

Alt-trade bắt đầu chạy ngày 11.05.2017 bằng phiên bản tiếng nga, và phiên bản tiếng anh đợuc ra mắt ngày 05.07.2017 để hướng tới các nhà đầu tư khác trên thế giới.

Công việc của họ là trade các đồng tiền ảo trên các sàn như Bittrex và Poloniex

  • Bạn có thể đầu tư bao nhiêu ?

Bạn có thể đầu tư từ $10 đến $10,000

  • Plan?

Có thể lên tới 30% trong 1 tháng và hợp đồng trong vòng 1 năm.

  • Withdraw and Payment

Withdraw 1 lần 1 ngày và MINIMUM là $1

Cổng thanh toán có PM, ADV và BTC

  • Hoa hồng

The first line 10%
The second line 4%
The third line 1.5 %
The fourth line 1%
The fifth line 0.5 % of all Partner Earnings

  • Báo cáo về việc Trading tại sàn Poloniex

https://alt-trade.com/trade-report-alt-trade-on-07-16-2017-2/

Trong 30 ngày vừa qua lợi nhuần thường giao động từ 0.83% tới 1.27% 1 ngày.

ElsbMeh.jpg


Trading History 11/08/17 :

Trading History 06/09/17

My Deposite

4rvpiFA.jpg

New Deposite 25/8/2017

qzTM017.jpg


Link đăng kí
REF BACK 100%
 
Last edited:
The amount of 4.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. Invoice 361326, raul7real_90.. Date: 13:11 06.08.17. Batch: 184267435.
 
The amount of 4.84 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:49 07.08.17. Batch: 184347715.
 
The amount of 4.52 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 14:43 08.08.17. Batch: 184456520.
 
The amount of 4 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 13:46 09.08.17. Batch: 184543261.
 
The amount of 4.4 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:26 10.08.17. Batch: 184629757.
 
The amount of 4.48 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:48 11.08.17. Batch: 184725006.
 
Last edited:
The amount of 4.76 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 13:37 12.08.17. Batch: 184812289.
 
The amount of 3.28 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 17:33 13.08.17. Batch: 184904160.
 
The amount of 4.28 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 15:11 14.08.17. Batch: 184983279.
 
The amount of 4.44 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:26 15.08.17. Batch: 185067717.
 
The amount of 6.83 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 14:15 16.08.17. Batch: 185174319.
 
The amount of 8.06 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 14:09 17.08.17. Batch: 185276085.
 
of 6.7 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 15:31 18.08.17. Batch: 185379747.
 
The amount of 7.48 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:48 19.08.17. Batch: 185454085.
 
The amount of 7.28 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 15:22 20.08.17. Batch: 185546613.
 
The amount of 6.24 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 14:41 21.08.17. Batch: 185637082.
 
The amount of 6.63 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 17:49 22.08.17. Batch: 185755263.
 
The amount of 7.05 USD has been deposited to your account. Accounts: U12804862->U12215396. Memo: API Payment. raul7real_90.. Date: 12:08 24.08.17. Batch: 185918953.
 

Announcements

Today's birthdays

Forum statistics

Threads
415,294
Messages
7,042,095
Members
168,767
Latest member
bantayphuthuy
Back
Top Bottom