Airdrop Airdrop hot: Dự án game rất tiềm năng, Nhận 100 Token BXS và 1 con Pet 5$-20$ Dự án Bxie Infinity

Rút về sàn
Ví Metamark or Trust mạng BSC
Giá trị 1 Coin
.
Nhập Ref được gì
.
Yêu cầu phải tuyển Ref
Không
Link Bot
https://t.me/tuansmmo/371
Link dự án Coin
https://t.me/tuansmmo/371

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Dự án game rất tiềm năng 🤗 Nhận 100 Token BXS và 1 con Pet 5$-20$ Dự án Bxie Infinity
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link : https://t.me/tuansmmo/371
👉Các bạn nhập địa chỉ ví BSC, gmail sau đó nhấn REGISTER $ OPEN
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Nhận 150 token #SOLAR từ dự án Solar mạng SOL
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link bot: https://t.me/tuansmmo/374
👉Hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví SOL
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Kèo ăn chia 20.000$ token HOTCROSS & PEL từ dự án The Hot Cross và Pontoon IHO(1000 Winner)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link Gleam: https://t.me/tuansmmo/382
👉Hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví BSC
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Kèo xổ số như Rici List Sàn Pancake 30/11-Claim 10.000.000 COX ( Rất Tiêm năng Làm Ngay)
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link Claim hoặc Buy: https://t.me/tuansmmo/388
👉Kết nối ví BSC và Claim
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Nhận 20 token OCA$H (42$) mạng BSC
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link bot: https://t.me/tuansmmo/398
👉Hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví BSC
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢Claim Gấp 69.750 DOCA Token Dự án gamefi + meme được CZ Binance follow-1/12 List sàn Pancakeswap
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link Claim: https://dogeraca.com?ref=0x9789858e4593dfcBD12a31bd7173694CD963E782
👉Hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví BSC
👉CONTRACT :0xb547607eae3b10d94b211da84a3b51bfa545774d
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

tuanlongtth

Newbie
Joined
Jan 7, 2021
Messages
1
Reactions
1
MR
0.031
💡Airdrop : 📢📢 Nhận 90 token ZUKI ~ 53$ (giá hiện tại trên Coinmarketcap) từ dự án game Zuki Moba hàng VN chất lượng cao có dàn support đông đảo, có huobi tham gia, random 10000 slot
🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟🌟
🍕tuansMMO Channel🍕
Referral: Có
🤙Airdrop Task :
👉Link bot: https://t.me/tuansmmo/410
👉Hoàn thành các nhiệm vụ mạng xã hội và khai báo địa chỉ ví BSC
👉Done
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
💥Chúc các bạn thành công😘
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week