Airdrop Airdrop Game Starpunk (Chain BSC) ăn chia 20.000$ token #STAR

Rút về sàn
về ví
Giá trị 1 Coin
chưa rõ
Nhập Ref được gì
thêm cơ hội mua
Yêu cầu phải tuyển Ref
không
Link Bot
https://wn.nr/Yxy83d
Link dự án Coin
https://wn.nr/Yxy83d

Sinx9

Junior
Joined
Feb 12, 2021
Messages
65
Reactions
3
MR
0.021
Airdrop Game Starpunk (Chain BSC)
Tham gia kèo airdrop ăn chia 20.000$ token #STAR khi tham gia airdrop dự án game Starpunk random 4000 slot

Link tham gia: 👉https://wn.nr/Yxy83d

B1. Điền thông tin đăng ký gồm email, họ tên, ví metamask

B2. Tham gia hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như join telegram, follow & quote twitter,..

- Tham gia Channel: https://t.me/airdropkiemtienso
- Tham gia nhóm chat: https://t.me/joinchat/9EoHQpQur2pkYzI9
 

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week