Airdrop 120 SDA (~18$, tele+twitter)

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
Đã end nha các bácupload_2018-4-21_19-11-24.png


link:
https://t.me/PreVUE_bot?start=364472637

ae vào xong rồi vào tele+ follow twitter của nó, rồi điền MEW là xong có 120 SDA, giá 0.15$/1


TOKEN OFFER INFORMATION

Pre-sale: SDA token priced at $0.15 with 50% bonus tokens.

Public Sale: April 27, 2018. $100 minimum. SDA token at $0.15 with tiered bonus tokens.

Hard cap: $37,000,000
Total SDA token float: 400,000,000
 
Last edited:

truongka

Exchanger
Verified
Joined
Jul 13, 2017
Messages
1,418
Reactions
180
MR
0.415
Insuree Balance
128180|1000
Service Details
1||Exchange|https://mmo4me.com/threads/buy-pm-22-8-usdt-23-2-advcash-22-9-payeer-22-5-sell-pm-23-25-usdt-23-35-advcash-23-49-payeer-23-49-all-bank.384636/|30|VIP2|0|5
Phone Number
Call me! Call me!
Facebook
Follow me on Facebook
Skype
Chat with me via Skype
ICQ
Chat with me via ICQ
Đã ref
 

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
Joined
Aug 7, 2016
Messages
912
Reactions
142
MR
0.181
Your joining and referral balance is 120 SDA tokens.

❗️ Note : If you don’t complete all the tasks before the airdrop ends, you would forfeit every SDA earned including your referral bonus.

Số dư tham gia và giới thiệu của bạn là 120 mã thông báo SDA.

❗️ Lưu ý: Nếu bạn không hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước khi kết thúc, bạn sẽ mất tất cả SDA kiếm được bao gồm tiền thưởng giới thiệu của bạn.
 

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
Your joining and referral balance is 120 SDA tokens.

❗️ Note : If you don’t complete all the tasks before the airdrop ends, you would forfeit every SDA earned including your referral bonus.

Số dư tham gia và giới thiệu của bạn là 120 mã thông báo SDA.

❗️ Lưu ý: Nếu bạn không hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trước khi kết thúc, bạn sẽ mất tất cả SDA kiếm được bao gồm tiền thưởng giới thiệu của bạn.
đang ico thôi bác
có nghĩa nó chưa check tele+twitter của bác đó (số điểm chỉ là tạm tính) , nếu nó check mà chưa làm thì mất hết
 

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
lam hết bác 3 nhiệm vụ bác ơi kể cả fb

nhưng mà nó ko bắt xác nhận thì khỏi làm, ai cẩn thận thì làm thôi :D
 

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0
mà nó lên sàn chưa bác
chưa. mấy cái airdrop này 99% là trong giai đoạn ico, nếu dự án tốt thì sẽ lên sàn. lúc đó mới bán đc
 

tuan99452

Hero
Joined
Nov 23, 2012
Messages
1,427
Reactions
527
MR
0.343
Insuree Balance
0

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week