• Chú ý: đặt tiêu đề đúng cấu trúc quy định để người khác dễ dàng tìm được thông tin họ cần mà không cần đọc bài viết của bạn và tránh vi phạm Rules:
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất - Ngân hàng giao dịch
    • [Sell] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, [Buy] Tên loại tiền nguồn (nếu có) - Giá mua bán với số lượng nhỏ nhất duy nhất, ... - Ngân hàng giao dịch
    • Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có) sang Số lượng Tên loại tiền nguồn (nếu có)
    Tham khảo đầy đủ Rules tại đây.

Sell 790 PO - 22.9 - VCB

Status
Not open for further replies.

wow96

Hero
Joined
Sep 6, 2012
Messages
1,354
Reactions
264
MR
0.621
Như tiêu đề, giao dịch trung gian cưa phí 1/2. Inbox để xúc nhanh.
 

huoucaoco

Hero
Joined
Feb 1, 2014
Messages
1,409
Reactions
333
MR
3.355
tìm người mua PO hơi khó nhỉ
 
Status
Not open for further replies.

Announcements

Most viewed of week

Most discussed of week

Most viewed of week

Most discussed of week